Αγιολόγιο
0

Aφού το επέτρεψεν ο Θεός δια τας αμαρτίας μου, άς είναι το άγιον όνομά Του ευλογημένον…

ο Θεός ως Πανάγαθος αφήνει να μας προσβάλλωσιν οι πειρασμοί …

Aφού το επέτρεψεν ο Θεός δια τας αμαρτίας μου, άς είναι το άγιον όνομά Του ευλογημένον…

 

«Πηγαίνω,… για να υποτάξω τον αντάρτη νού». Αλλά αφού το επέτρεψεν
ο Θεός δια τας αμαρτίας μου, άς είναι το άγιον όνομά Του ευλογημένον…

«…ο Θεός ως Πανάγαθος αφήνει να μας προσβάλλωσιν οι πειρασμοί (ουχί πέραν των δυνάμεών μας) αποβλέπων εις την ωφέλειαν της ψυχής μας. ‘Ας παρακαλούμεν λοιπόν τον Κύριον να μας χαρίζη υπομονήν εις τας θλίψεις και να μας ενισχύη εις το να δυνάμεθα, ημείς τα αδύνατα όντα, να εκπληρώνωμεν τα πανάγιο αυτού θέλημα, το οποίον αείποτε αποβαίνει προς εξαγνισμόν των ψυχών μας…»

π. Γεράσιμος Μ

Κοινοποιήστε
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Από τον: Γ.Π

Δεν υπάρχουν 0 σχόλια

Σχολιάστε

Πείτε μας τη γνώμη σας
Κάντε το σχόλιο σας

Αφήστε μια απάντηση