Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης: Ο πόλεμος μεταξύ 7 κρατών

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι 7 κράτη είναι αυτά, που θα πραγματοποιήσουν στο Βυζάντιο, δηλαδή επί της ουσίας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, έναν τρομερό πόλεμο, όπου μόνο το ένα τρίτο από όλο τον κόσμο θα γλιτώσει και θα μείνει ζωντανό από τον «έσχατο πόλεμο», όπως τον αποκαλεί, ανατριχιάζοντας με τις παρομοιώσεις που παραθέτει για την προφητεία.

Όσιος Ιωάννης Χοζεβίτης -Βίος, Θαύματα, Νουθεσίες

Ας δούμε τι αναφέρει στην προφητεία του:

«Οί μεγάλοι καί φοβεροί πόλεμοι θά’ ναι πυκνοί σάν κρίκοι αλυσίδας άλλά ό τρομερώτερος άπ’ όλους θά είναι ό τών έπτά κρατών στό Βυζάντιο!Οί πολιτισμένοι λαοί, όταν πολύ θά προοδεύσουν, σάν πεινασμένα θηρία μεταξύ των θά σπαράζωνται.

 

 

 

Θά φτιάξουν αύτά τά πετούμενα μέ τήν ούρά των σάν τού σκορπιού καί μεγάλη σύγχυσις θά γίνη, όπως στόν πύργο τής Βαβέλ.Τότε θά κατασκευασθούν φοβεροί δράκοντες άπό μέταλο σκορπίζοντας τόν όλεθρο άπό τό στόμιο των καί καπνό μέ θανατηφόρο δηλητήριο.Ζωντανοί μόνο τό ένα τρίτο άπ’ όλο τόν κόσμο θά γλυτώσουν ένώ οί άλλοι μέ θάνατο στόν έσχατο πόλεμο θά τελειωθούν!«Αγγελος έξ ούρανού» θά έλθη κράζοντας μέ δυνατή φωνή νά σταματήση τό μακελειό τών δυνάμεων στήν Κωνσταντινούπολη.

 

 

 

Έκεί οί άγγελοι θά δώσουν τόν θρόνο τού Βυζαντίου σ’ έναν άγιο καί ειρηνικά όλοι θά ύπακούουν μή έχοντας πόλεμο στήν γή.Τότε ή Όρθοδοξία σ’ όλο τόν κόσμο θά άκτινοβολήσει, θά άφανισθεί ή κακία καί μεγάλη αγάπη θά ύπάρχει!».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Συναξάρι 25 Νοεμβρίου, Αγία Αικατερίνη
Αγία Αικατερίνη: Η πάνσοφος Μεγαλομάρτυς του Χριστού

Οι γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι εξίσου ηρωίδες

Close