Άγιος Πορφύριος : Μωρέ, πρέπει νά προσηλωθούμε στόν Χριστό!

Άγιος Πορφύριος :  Καί τί σημαίνει προσηλώνομαι;
Πρός+ήλος. Καρφώνομαι. Μωρέ, άμα καρφωθής στόν Χριστό, καρφώθηκες στήν Αλήθεια καί στήν Ζωή. Δέν υπάρχει γιά σένα θάνατος, δέν υπάρχει γιά σένα διάβολος, δέν υπάρχει κόλασις. Υπάρχουν, αλλά γιά σένα δέν υπάρχουν. Καρφωμένος στήν Ζωή πορεύεσαι. Έ, κάποια στιγμή αφήνεις αυτή τήν ζωή καί καρφωμένος στήν Ζωή πορεύεσαι αιώνια μαζί Της».

Στόν Γέροντα δέν τού άρεσε νά ασχολήται μέ τίς αρνητικές καταστάσεις. Έλεγε: «Μωρέ, μή μιλάτε γιά τό κακό Αντί νά πολεμάτε τίς αιρέσεις, μιλήστε γιά τόν Χριστό, μιλήστε γιά τήν Ορθοδοξία». Σέ κάποιον συγγραφέα πού ασχολείτο μέ τόν Αντίχριστο έλεγε: «Μωρέ, μή μιλάς γιά τόν Αντίχριστο. Ο λαός μας σήμερα έχει ανάγκη από επανευαγγελισμό. Μίλα γιά τόν Χριστό καί μίλα γιά τούς μικρούς αντιχρίστους, δηλ. τά πάθη μας, πού μάς χωρίζουν από τόν Χριστό καί θά μάς κάνουν νά πιστέψουμε στόν Αντίχριστο»

Ο Άγιος ετόνιζε πολύ τήν αξία τού «Πανεπιστημίου τής Εκκλησίας», μέσα στό οποίο ο άνθρωπος «αποκτάει καί αγάπη καί ταπείνωση καί όλα». Τό Πανεπιστήμιο αυτό είναι η «αφοσίωση» καί η «απασχόληση μέ τούς ύμνους καί τ αναγνώσματα» τής Εκκλησίας, «ύμνους, κανόνες, μεσονυκτικά, μεσώρια, Ψαλτήρι, Παρακλητική, Μηναίο, Θεοτοκάριο, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο», καί τά έργα τών «μεγάλων Πατέρων».

Έλεγε: «Μωρέ, μή διαβάζετε αυτά τά βιβλία πού κυκλοφορούν. Νά διαβάζετε τά βιβλία τών Αγίων, τήν Αγία Γραφή καί τά βιβλία τής Εκκλησίας. Νά ξέρης ότι, όταν διαβάζης τό βιβλίο ενός Αγίου, τό πιό σημαντικό είναι, όχι ότι απλώς τό έχει γράψει μέ τήν Χάρι τού Θεού, αλλά ότι είναι παρών ο Άγιος καί σέ χαριτώνει. Ενώ, άν διαβάσης τό βιβλίο ενός άλλου πού δέν είναι άγιος, σέ μπερδεύει. Μπερδεμένος άνθρωπος, μπερδεύει καί σένα»

«Όσιος Γρηγόριος», Περίοδος Β Έτος 2016, αριθ. 41, Ετήσια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
ΣΑΡΤΗ , ΣΙΘΩΝΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ :100 χρόνια από τον ξεριζωμό μας

100 χρόνια από τον ξεριζωμό μας.

Close