Έκκληση Αθηναγόρα στους Ιερείς να διαβάσουν ευχές για τη συμφορά

Για πολλές ημέρες γινόμαστε μέτοχοι του κινδύνου και του πόνου των αδελφών μας, που δίνουν τη μάχη τους εναντίον της φωτιάς. Πολλοί είναι άνθρωποι της Μητροπόλεώς μας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αθηναγόρας παρακαλεί και προτρέπει όλους τους ιερείς της Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως να αναπέμψουν δέηση πριν την απόλυση των Παρακλήσεων της 6, 8 και 9 Αυγούστου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής 8 Αυγούστου, επισημαίνοντάς το στο λαό, ώστε να συνευχηθεί.

Η ευχή που θα αναγνωστεί είναι:

Ευχή επί συμφορά λαού
Καλλίστου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
(με επίκαιρες τροποποιήσεις, οι οποίες σημειώνονται με πλάγια γραφή)

Υπεράγαθε Κύριε, δημιουργέ τού παντός, ού τό έλεος αμέτρητον καί η φιλανθρωπία ανείκαστος ο τάς ανομίας ημών πάσας αράμενος καί τώ σταυρώ προσηλώσας ίνα καθαγιάσης ημάς θαρρούντες προσπίπτομεν ικετικώς, ανεξίκακε Κύριε, καί τής σής αφάτου καί αμετρήτου φιλανθρωπίας τό πέλαγος υποσκοπούντες, κράζομεν πρός σέ τόν ευδιάλλακτον Κύριον Σώσον ημάς εκ τού πυρός. Ου φαρισαϊκώς τάς ωδάς ημών καί υμνωδίας αναφέρομεν, αλλά τελωνικώς. Ουδέ κατά τόν αγνώμονα εκείνον ληστήν, αλλά κατ’ αυτόν τόν ευγνώμονα καί ευχάριστον βοώμεν τό Μνήσθητι.

Διά τούτο νικησάτω τό ανεξερεύνητον έλεος τάς ανομίας ημών, ει καί μή προσηκόντως μετανοούμεν καί επιστρέφομεν δείξον καί εν ημίν τής φιλανθρωπίας σου τό μέγεθος σπλαγχνίσθητι καί διαλλάγηθι ως μακρόθυμος επί τώ λαώ σου στήσον τό δρέπανον τού θανάτου, ώστε μή καθ’ ημών προβήναι στήσον τήν ταχείαν καί άωρον τούτου τομήν στήσον τής πυρίνης λαίλαπος τήν αδηφάγον ταύτην φθοράν στήσον τήν ρομφαίαν τήν καθ’ ημών διεγειρομένην, ίνα μή απολώμεθα σοί γάρ μόνω ημάρτομεν, αλλά καί σοί μόνω προσπίπτομεν.

Ναί, Κύριε, επάκουσον ημών τών αμαρτωλών καί αχρείων δούλων σου εν τή ώρα ταύτη καί μή απώση τάς δεήσεις ημών πάριδε τά πλημμελήματα ημών, τά εκούσια καί τά ακούσια, τά εν γνώσει καί εν αγνοία, ίνα δοξασθή εν ημίν τό πανάγιον όνομά σου, τού Πατρός καί τού Υιού καί τού αγίου Πνεύματος, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Γέροντας Γαβριήλ : Ανύπαρκτη βοήθεια ,το μοναστήρι σώθηκε από θαύμα!

Από χθες το μεσημέρι,

Close