Έφθασε καιρός… Δοξαστικό αίνων Τυρινής

Έφθασε καιρός... Δοξαστικό αίνων Τυρινής

Έφθασε καιρός… Δοξαστικό αίνων Τυρινής

– Διαμαντόπουλος Άγγελος Πρωτοψάλτης
Ύδρα 26-02-2012. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ναού ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

το κείμενο:
Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι’ αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι’ αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος

Απόρρητο: roula_manika

Ήχος πλ. Β´ Ύδρα 26-02-2012

Επιμέλεια δημοσίευσης:Μ.Νικολάου,Greekpress.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Χρήση «βοηθητικών μέσων» στην εκπαίδευση του σκύλου

  Πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέσα αυτά (πνίχτης, ηλεκτρικό κολάρο, κολάρο ψεκασμού) όταν χρησιμοποιούνται

Close