Απολυτίκιον,Ταξιαρχών

Απολυτίκιον,Ταξιαρχών

-Απολυτίκιο,Ήχος δ’

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἁνάξιοι, ἳνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καί βοῶντας. Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι, τῶν ἂνω Δυνάμεων!!!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ποια είναι η Κόλαση της Εδέμ;

Στέκω μπρος στην οθόνη της τηλεόρασης εκστατικός βλέποντας τους ροζ καπνούς της Κόλασης. Μιας κόλασης

Close