Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης:Την υγεία σου την εναποθέτεις εις τον Θεό

Εάν κάτι το επιβάλλει η ασθένεια ή ο ιατρός, να το παίρνεις με την ελπίδα ότι ο Θεός δι’ αυτών θα συντέλεση να γίνη εκείνο, που θέλει Εσείς μάθατε για το φυτό που σας αδυνατίζει;
Αυτός να γίνη, χωρίς βέβαια η αυταπάρνησις να μας οδηγήση εις την αυτοκτονίαν, ούτε η περιποίησις εις την φιλαυτίαν, αλλά την μέσην οδόν να βαδίσωμεν, δηλαδή να κάμνωμεν το επιβαλλόμενον με πίστιν, δια να μη μας λογισθή αυτοκτονία.Το αν θα γίνω καλά με το μέσον που μεταχειρίσθηκα, αυτό το αφήνω με πίστιν εις τον Θεόν.
Έχε, παιδί μου, υπομονήν εις όλα σου τα παθήματα.
Η ασθένεια, όταν την υπομένωμεν, έχει πάρα πολύ το κέρδος εις την ψυχήν, αρκεί να κατηγορής τον εαυτόν σου, διότι κυρίως δια τας αμαρτίας μας υποφέρομεν και κατά το πλείστον δια την υπερηφάνειαν της καρδίας μας.
Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ο χριστιανισμός εκπολιτίζει, αλλά ο πολιτισμός δεν εκχριστιανίζει
Ο χριστιανισμός εκπολιτίζει, αλλά ο πολιτισμός δεν εκχριστιανίζει

Έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Παίσιος ο Αγιορείτης: «Όλοι είμαστε, αναμφισβήτητα, παιδιά του Θεού, αλλά πόσοι από μας βρίσκονται στο σπίτι...

Close