Γιατί είναι καλό να παίρνουμε το αντίδωρο από το χέρι του Ιερέα

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

 

Ένας σημαντικός  λόγος γιά νά παίρνετε Αντίδωρο, χριστιανοί μου, είναι γιά νά φιλείτε τό χέρι του Ιερέα. Είναι αίμοσταγές τό χέρι του Ιερέα! Πρίν από λίγο άγγιξε τό Σώμα του Χριστού καί τό έβαλε μέσα στό Αγιο Ποτήριο! Σείς οί λαϊκοί, αφού δέν μπορείτε νά αγγίξετε καί νά ασπαστείτε τήν Αγία Τράπεζα, φιλείτε στήν διανομή του Αντιδώρου τό χέρι του Ιερέα, πού υπηρέτησε τήν Αγία Τράπεζα.Αλλά έχω καί ενα τρίτο λόγο, αδελφοί μου, γιά τόν οποίον πρέπει νά παίρνετε Αντί­δωρο. Λέγεται «Αντίδωρο», γιατί τό παίρνουν οί Χριστιανοί αντί τών Τιμίων Δώρων. «Τί­μια Δώρα» λέγεται ή θεία Κοινωνία. Καί όσοι, γιά διαφόρους λόγους, δέν είχαν τήν χα­ρά νά κοινωνήσουν, παίρνουν τό Αντίδωρο ώς ευλογία, αλλά καί ώς παρηγορία, άς τό πούμε έτσι, πού δέν κοινώνησαν. Νά παίρνετε τό Αντίδωρο, ξαναλέω χριστιανοί μου. Η διανομή δέ του ‘Αντιδώρου υπενθυμίζει τις παλαιές «αγάπες», πού έκαναν οί χριστιανοί τρώγοντες όλοι μαζί.

Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οι δε (πιστοί) συν ευλαβεία πάση δέχονται (το Αντίδωρον) και καταφιλούν την δεξιάν, ως αν προσφάτως αψαμένην του Παναγίου Σώματος του Σωτήρος Χριστού και τον εκείθεν αγιασμόν και δεξαμένην και μεταδούναι τοις ψαύουσι δυναμένην» (Νικολάου Καβάσιλα, Εις ερμηνείαν της Θείας Λειτουργίας, κεφ. μστ΄).Εκ των πιστών,αρκετοί σε περιόδους νηστείας βαστούν το λεγόμενο «τριήμερο» και δεν τρώνε για τρεις ημέρες τίποτε άλλο παρεκτός του Αντιδώρου κάθε πρωί ή κατά την Θ΄ Ώρα, δηλ. στις 3 μ.μ.
 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Ο Χριστός είναι το αυθεντικό κριτήριο για επίτευξη της αληθινής ζωής

Και ο εφετινός εορτασμός των Χριστουγέννων βρίσκει τον άνθρωπο έναγχο και κουρασμένο, αδύναμο να αντιμετωπίσει τόσες αντιφάσεις

Close