Γιατί πρέπει να φέρνουμε καθημερινά στο νου την ημέρα της Θείας Κρίσεως

Η ημέρα της Κρίσεως
Είναι πολύ σημαντικό να ­φέρνουμε συχνά στο νού μας τη μεγάλη αλήθεια ότι θα έρθει κάποτε η ώρα της Κρίσεως για τον καθένα από μάς. Ο Απόστολος Παύλος μας το υπενθυμίζει στο σημερινό ανάγνωσμα. Λέει ότι θα έρθει ημέρα, «ότε κρινεί ο Θε­ός τα κρυπτά των αν­θρώπων κατά το ευαγγέλι­όν μου διά Ιησού Χριστού»· δηλαδή, την ημέρα εκείνη θα κρίνει ο Θεός τις απόκρυφες πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύσσω. Και θα τις κρίνει διαμέσου του Ιησού Χριστού ως υπέρτατου Κριτή.
Στό Σύμβολο της Πίστεως ομολογού­με τον Κύριο Ιησού Χριστό «καί πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς». Πράγματι, θα έλθει ο Χριστός και θα καθίσει «επί θρόνου δόξης» για να κρίνει, να δικάσει τον κόσμο. Και θα έρθει ξαφνικά, σαν την αστραπή που βγαίνει στην ανατολή και φαίνεται στη δύση (Ματθ. κδ΄ 27). Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της ελεύσεώς Του. Όλοι μας όμως έχουμε χρέος να ζούμε «εν ειρήνη και μετανοία» και να ζητούμε το έλεος του Θεού, για να έχουμε «καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

Λόγοι στο Ευαγγέλιο της Κυριακής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Πότε απαγορεύεται να γίνει κάποιος Ιερέας
Ο υποψήφιος…(Αληθινή συγκλονιστική ιστορία από τον π. Γεωργίο Δορμπαράκη)

π. Γεωργίου Δορμπαράκη. Τον πάτερ θα θέλαμε!», ακούστηκε κάποια φωνή έξω από το γραφείο των ιερέων.

Close