Γόρτυνος Ιερεμίας: Η Παντοδυναμία του Θεού

Στο σημερινό μου κήρυγμα, αδελφοί χριστιανοί, θα σας μιλήσω με λίγα λόγια για την παντοδυναμία του Θεού. Ναί, ο Θεός μας τα μπορεί όλα και δεν αδυνατεί τίποτε σ᾽ Αυτόν. Κάθε τι που το θέλει μπορεί και να το κάνει. Είναι παντοδύναμος!

Η παντοδυναμία του Θεού φαίνεται κυρίως σ᾽ αυτά τα τρία: Στο ότι δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν, στο ότι συντηρεί τον κόσμο και στο ότι κατευθύνει την παγκόσμια ιστορία στην σωτηρία των ανθρώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα βλέπουμε στην Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ο Ψαλμωδός θαυμάζει τον παντοδύναμο Θεό στο ότι μόνο με τον λόγο Του έκανε το θαυμαστό σύμπαν: «Αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν» (Ψαλμ. 39). Ύμνον πάλι της παντοδυναμίας του Θεού έχει και ο λεγόμενος «προοιμιακός» ψαλμός (Ψαλμός 103), ο οποίος υμνεί την κυριαρχία του Θεού στο σύμπαν, το οποίο παριστάνεται να δουλεύει σ᾽ Αυτόν εν τρόμω: «Ο επιβλέπων επί την γην και ποιων αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ορέων και καπνίζονται». Γι᾽ αυτό και ο ποιητής μας λέγει προς τον Θεό: «Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφόδρα» (στιχ. 32. 1)!

Ο Ίδιος δε ο Θεός παριστάνεται στο βιβλίο του προφήτου Ησαίου να λέγει ότι όσα θέλει δύναται να τα πράξει: «Πάσα μου η βουλή στήσεται και πάντα όσα βεβούλευμαι ποιήσω» (46,10). Ακόμη και αυτός ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, μετά την θεραπεία του από την φρενοβλάβεια, διακήρυξε την παντοδυναμία του Θεού λέγοντας: «Η εξουσία αυτού εξουσία αιώνος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν και κατά το θέλημα αυτού ποιεί εν τη δυνάμει του ουρανού και εν τη κατοικία της γης, και ουκ έστιν ος αντιποιήσεται τη χειρί αυτού και ερεί αυτώ, τι εποίησας;» (Δαν. 4,31-32). Γενικά λέγουμε ότι τα ιερά μας κείμενα, επειδή ο Θεός είναι Παντοδύναμος, τον ονομάζουν παντοκράτορα, Ισχυρόν, φοβερόν, Αυτόν στον Οποίο «ουκ αδυνατεί παν ρήμα». Και το ιερό μας Σύμβολο, στο πρώτο του άρθρο, ονομάζει τον Θεό «παντοκράτορα».
2. Μιλώντας όμως, χριστιανοί μου, για την παντοδυναμία του Θεού πρέπει να πούμε ότι ο Θεός δεν πράττει όσα μπορεί (όλα τα μπορεί), αλλά πράττει όσα θέλει. Όπως το λέγει ωραία ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «ο Θεός όσα θέλει τα μπορεί, αλλά δεν θέλει όσα μπορεί· μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά δεν θέλει να τον καταστρέψει». Ο Θεός κάνει όχι όσα μπορεί, αλλά όσα θέλει. Δεν πρέπει να χωρίζουμε την παντοδυναμία του Θεού από την θέλησή Του. Αν το κάνουμε αυτό, αν χωρίσουμε, δηλαδή, την παντοδυναμία του Θεού από την θέλησή Του, τότε θα παρουσιάσουμε ένα Θεό σαν μία τυφλή πανίσχυρη δύναμη, που ενεργεί αυθαίρετα στον κόσμο, μια βλάσφημη ιδέα αυτή για τον Θεό, που την κηρύττει ο πανθεισμός. Ο Θεός, ξαναλέμε, σαν παντοδύναμος, μπορεί τα πάντα, αλλά δεν πράττει τα πάντα. Πράττει μόνον, πρώτον, όσα θέλει και, δεύτερον, όσα δύναται να θέλει. Όμως, με αυτά που λέμε, χριστιανοί μου, είναι σαν να φαίνεται ότι η παντοδυναμία του Θεού περιορίζεται από την θέλησή Του και την σοφία Του· αλλά δεν μπορούμε να νοήσουμε τον Θεό μας να θέλει αυτό που είναι ηθικώς και λογικώς αδύνατο. Ο «περιορισμός» αυτός – ας το πούμε έτσι – της παντοδυναμίας του Θεού από την πανάγια θέλησή Του δεν είναι αδυναμία και ατέλεια, αλλά, αντίθετα, είναι τελειότητα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον Θεό, επειδή είναι παντοδύναμος, να δύναται να πράξει και το κακό. Τότε δεν θα είναι Θεός. Και στο σημείο αυτό του λόγου μου που έφτασα, αδελφοί χριστιανοί, σας λέγω για κάτι που πραγματικά δεν το μπορεί ο Θεός!

Ο παντοδύναμος όλα τα μπορεί, αλλά αυτό που θα σας πω τώρα δεν το μπορεί. Ποιο είναι αυτό; Δεν μπορεί να ενωθεί με ακάθαρτο! Αυτό ο παντοδύναμος δεν το μπορεί. Ακούστε όμως τώρα: Ο σκοπός για τον οποίο έγινε ο άνθρωπος είναι να ενωθεί με τον Θεό και να πετύχει την θέωσή του. Έτσι λέγουμε την ένωση αυτή του ανθρώπου με τον Θεό, την λέγουμε «θέωση». Αφού λοιπόν ο προορισμός του ανθρώπου είναι να ενωθεί με τον Θεό, διά δε τον Θεό είναι αδύνατο να ενωθεί με ακάθαρτο, άρα χριστιανοί μου, πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα βρωμερά πάθη, για να πετύχουμε τον αγιασμό μας, την σωτηρία της ψυχής μας. Όσο και αν είναι πολλά και δυνατά τα αμαρτωλά μας πάθη, ας μην απογοητευόμαστε, αλλά ας κάνουμε τον αγώνα μας και ας ζητάμε σ᾽ αυτό την Χάρη του Θεού. Και θα πετύχουμε τον καθαρμό της καρδιάς μας και την σωτηρία μας, γιατί ο Θεός που μας ενισχύει είναι παντοδύναμος!

Με πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Τουρκία: Μωσαϊκό 1.800 ετών με τη θυσία της Ιφιγένειας βρέθηκε στην Πέργη

Η γη της Ανατολίας, εκεί που για αιώνες άκμασαν οι κοινότητες των Ελλήνων, είναι γεμάτη από αρχαιολογικούς θησαυρούς που εξακολουθούν...

Close