Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι η Παναγία και οι Άγιοι κάνουν θαύματα;

Και βέβαια είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι κάνουν θαύματα. Ο Ίδιος ο Κύριος είπε, «ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει,» ( Ιω. 14,12 ).

Όμως, στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος, σαν συμπλήρωμα αυτής, κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν και τα παρακάτω, έστω και αν αυτά είναι γνωστά και αυτονόητα.

Προκειμένου ο Απόστολος Πέτρος να κάνει το θαύμα της θεραπείας του χωλού « εκ κοιλίας μητρός αυτού»(Πρ.3,2 ), του είπε, «εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει » (Πρ.3,6 ).

Όταν δε έγινε το θαύμα και ο χωλός περπατούσε, είπε ο Πέτρος στο λαό που συγκεντρώθηκε έκθαμβοι, «άνδρες Ισραηλίται, τι θαυμάζετε επί τούτω, ή ημίν τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμει ή ευσεβεία πεποιηκόσι του περιπατείν αυτόν; » ( Πρ. 3, 12 ).

Εδώ ο Πέτρος, όπως και κάθε άλλος Άγιος, δεν λέει ότι εγώ έκανα το θαύμα, αφού ο Κύριος είπε ότι, «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιω.15,5).

Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να κάνει θαύματα, εάν αυτά δεν τα κάνει ο Θεός. Αυτό το είπε ο Χριστός, και μάλιστα για τον Εαυτό Του.

Είπε συγκεκριμένα, «αμήν αμήν λέγω ημίν, ου δύναται ο υιός ποιείν αφ’ εαυτού ουδέν, εάν μη τι βλέπει τον πατέρα ποιούντα˙ α γαρ αν εκείνος ποιή, ταύτα και ο υιός ομοίως ποιεί.» (Ιω.5,19).

Τα θαύματα λοιπόν που κάνουν η Παναγία και οι Άγιοι είναι έργα του Θεού, και γι΄αυτό είναι «θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού˙ » (Ψ. 67,36). Η δε δόξα ανήκει στο Θεό, όπως αναφέρεται και σε πολλά Απολυτίκια προς τιμήν θαυματουργών αγίων, « δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ιερέας συνελήφθη για κλοπές εικόνων, ιερών λειψάνων και εκκλησιαστικών ειδώνΙερέας συνελήφθη για κλοπές εικόνων, ιερών λειψάνων και εκκλησιαστικών ειδών
Να καταργηθεί το ράσο για τους Ιερείς;

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, κατόπιν προσεκτικής και επισταμένης μελέτης ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, κατόπιν προσευχής και με την Χάρη του...

Close