Εαν δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε και να πουλήσουμε χωρίς το σφράγισμα,πώς θα ζήσουμε;

Ρώτησε κάποιος τον γέροντα Παίσιο για τα χρόνια του Αντιχρίστου.
-Γέροντα,εαν δεν μπορούν να πουλήσουν και να αγοράσουν(χωρίς το σφράγισμα)πώς θα ζήσουν;
-Ο Θεός γνωρίζει έναν τρόπο.Με απασχόλησε και εμένα αυτό το θέμα και έλαβα…τηλεγράφημα(πληροφορία)…Να δεις πως τα οικονομεί ο Θεός.
Εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε ακριβώς να ξέρουμε πώς θα ζήσουμε χωρίς το σφράγισμα,αλλά αυτό δεν είναι πίστη,αλλά ανθρώπινη λογική.
Ο γέροντας Παίσιος δεν μας λέει ακριβώς πως θα ζήσουμε επειδή εδώ πρόκειται για την πίστη και την ελπίδα στον Θεό για την οποία δεν μπορούν να υπάρξουν εξηγήσεις και λογικές λύσεις. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και η δύναμή Του είναι ανυπολόγιστη.
«Τίς Θεός μέγας ως ο Θεός ημών; συ εί ο Θεός, ο ποιών θαυμάσια»(Ψαλμ 76,13).
Οι πραγματικοί χριστιανοί οι οποίοι θέλουν να σωθούν,θα ζήσουν με πίστη και ελπίδα στο Θεό,απλά. Ίσως στα ίδια μέρη ή σε άλλα,ίσως στις ίδιες κατοικίες ή σε πιο ταπεινές,ίσως θα τραφούν το ίδιο ή λιγότερο και πιο υγειινά,ίσως θα έχουν τις ίδιες δουλειές ή άλλες,όπως ο Θεός θα θελήσει για τον καθένα για να φτάσει στην σωτηρία.
Επίσης δεν θα περάσουν όλοι στην αιώνια ζωή με τον ίδιο τρόπο.Ο Θεός θα διαλέξει αυτούς που είναι άξιοι να πεθάνουν με μαρτυρικό θάνατο,άλλοι θα ζήσουν στις πόλεις και θα τους φυλάτει και θα τους σκέπει η θεία χάρη,άλλοι θα ζήσουν στα βουνά και στα δάση,για τον καθένα ο Θεός θα ορίσει τι είναι το καλύτερο για την σωτηρία της ψυχής του.έτσι έγινε και κατά τους διωγμούς των χριστιανών τους πρώτους αιώνες.
Όταν μας πειράζουν αντίχριστοι άνθρωποι πρέπει να αναζητούμε την Θεία Χάρη,παρούσα στα Ιερά Μυστήρια(Θεία Κοινωνία,εξομολόγηση,προσευχές κ.τ.λ)για να καθαριστούμε από τις αμαρτίες,να βγάλουμε από μέσα μας τους δαίμονες και να ενισχύσουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας στην βοήθεια του Θεού.
Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι πιστοί θα μπορούν να δουν τη δύναμη και τα θαύματα του Θεού. Θα μας φροντίζει και θα μας θρέφει εάν θα Τον προσκυνούμε,Τον δοξάζουμε και προσευχόμαστε σ’Αυτόν.Είμαστε κατά χάριν υιοί του Θεού(Ιωαν.1,12/Α Ιωαν.3,1)για τους οποίους θυσίασε τον μονάκριβο Υιό Του.
Εαν μέχρι τον ερχομό του Αντιχρίστου όλοι ελπίζουμε να ζήσουμε 70,80,90 χρόνια,όταν ο Αντίχριστος θα γίνει παγκόσμιος κυβερνήτης θα μας μείνουν 42 μήνες,3 χρόνια και έξι μήνες(Αποκ.13,5).
Ο Αντίχριστος με την σατανική του δύναμη θα«ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.(Αποκ 13,13-14).
Αυτά τα ψεύτικα θαύματα,τα μάγια,δεν θα είναι ορατά από τους πιστούς,λέγει ο Άγιος Λαυρέντιος του Τσερνιγκώβ και με την θαυμαστή βιοτή τους θα βρίσκονται ήδη στον θαυμαστό κόσμο του Θεού.
Τι κάνει ένας πιστός χριστιανός εαν μάθει ότι έχει μία ανίατη ασθένεια και ότι θα πεθάνει σε λίγες εβδομάδες;
Συμφιλιώνετε με τον Θεό και τον πλησίον του.Κάνει ελεημοσύνη,εξομολογείται και κοινωνάει,ετοιμαζόμενος για την αιώνια ζωή.
Ο άπιστος όμως προσπαθεί να ικανοποιήσει τα πάθη του για να μην λυπάται που δεν εκπλήρωσε όλες τις επιθυμίες του σε αυτήν την ζωή.
Να χαιρόμαστε πνευματικά και να ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει τον ερχομό του Αντιχρίστου,προαναγγέλοντας έτσι το τέλος του κόσμου. Έτσι θα μπορούμε να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα.Για τους χριστιανούς θα είναι δώρο Θεού να ζήσουν σε μία τέτοια εποχή.
Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό ο Οποίος όταν ανελήφθη στους ουρανούς είπε στους Αγίους Αποστόλους και δια μέσω αυτών σε εμας ότι « μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.»(Μτθ 28,20)εαν τηρήσουμε τις εντολές Του.
Ο Θεός θέλει με την ζωή μας και την ομολογία μας να δοξασθεί και με τα θαύματά Του να πιστέψουν οι άπιστοι και οι πιστοί να γίνουν πιο πιστοί.
Έχουμε πάμπολλα παραδείγματα στην Αγία Γραφή κι στην Ιερά Παράδοση.όσοι είχαν πίστη έζησαν κατά τρόπο θαυμαστό,αφού ο Θεός τους φρόντιζε τους ενίσχυε,τους παρηγορούσε,τους τάιζε και τους ξεδιξούσε.
Ο εβραικός λαός,ο οποίος δεν ήταν βαπτισμένος έζησε στην έρημο 40 χρόνια.Ο Θεός τους έστελνε μάνα εξ ουρανού (Έξ.16,15)και νερό ανάβλυζε από τον βράχο όταν ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να χτυπήσει τον βράχο με το ραβδί του(Εξ.17,6).όταν περνούσαν τα ορτύκια,ένα παγωμένο ρεύμα αέρα τα πάγωνε και αυτά έπεφταν κάτω.
Τους κάτοικους των Σοδόμων που ήθελαν να κάνουν κακό στον Λωτ και στις κόρες του τους τύφλωσε « ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν»(Γεν.19,11).
Πώς έζησαν οι τρεις παίδες οι οποίοι δεν απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό και δεν προσκύνησαν τα είδωλα;
Ο Ναβουχοδονόσορας,ο οποίος είχε διατάξει να προσκυνήσουν τα είδωλα,βλέποντας ότι «οὐκ ἐκυρίευσε τὸ πῦρ τοῦ σώματος αὐτῶν, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν οὐκ ἐφλογίσθη, καὶ τὰ σαράβαρα αὐτῶν οὐκ ἠλλοιώθη, καὶ ὀσμὴ πυρὸς οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς»(Δαν.3,27)είπε:«εὐλογητὸς ὁ Θεὸς τοῦ Σεδράχ, Μισάχ, ᾿Αβδεναγώ, ὃς ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατο τοὺς παῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐπεποίθεισαν ἐπ’ αὐτῷ καὶ τὸ ρῆμα τοῦ βασιλέως ἠλλοίωσαν καὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν εἰς πῦρ, ὅπως μὴ λατρεύσωσι μηδὲ προσκυνήσωσι παντὶ θεῷ, ἀλλ’ ἢ τῷ Θεῷ αὐτῶν»(Δαν.3,28).Και διέταξε ο βασιλιάς όπως όποιος πει κακό για τον Θεό των τριών παίδων « εἰς ἀπώλειαν ἔσονται καὶ οἱ οἶκοι αὐτῶν εἰς διαρπαγήν, καθότι οὐκ ἔστι θεὸς ἕτερος, ὅστις δυνήσεται ρύσασθαι οὕτως».Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας διέταξε τους λαούς και τις φυλές «εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη· 3 τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησε μετ’ ἐμοῦ ὁ Θεὸς ὁ ῞Υψιστος, ἤρεσεν ἐναντίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν ὡς μεγάλα καὶ ἰσχυρά· ἡ βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία αἰώνιος καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν»(Δαν.3,31-33).
Πώς υπέμειναν τα μαρτύρια εκατομμύρια άγιοι, μάρτυρες και ομολογητές της ορθοδόξου πίστεώς μας;Με πίστη και ελπίδα στο έλεος και στην βοήθεια του Θεού.
Πώς έζησαν χιλιάδες ερημίτες και ησυχαστές για δεκάδες χρόνια σε σπηλιές και σε έρημους τόπους,με ελάχιστη τροφή και νερό;
Όσοι θα έχουν την ελπίδα τους μόνο στο Θεό,θα ζήσουν απο αυτήν την ζωή στον θαυμαστό και υπερφυσικό κόσμο του Θεού.Ο Θεός στα χρόνια του Αντιχρίστου θα δοξαστεί μέσω μεγάλων σημείων και θαυμάτων.Τότε είναι που θα στείλει στη γη τους προφήτες Ηλία και Ενώχ,οι οποιοί θα κάνουν θαύματα μεγάλα για να επιστρέψουν όσο πιο πολλοί άνθρωποι στο Θεό.«Καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι,οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.»
(Άποκ 11,5-6).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Μετά τη συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν: Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχές στην «καρδιά» του Αιγαίου – Ερντογάν: «Κυριαρχία στη Μεσόγειο διασφάλισε ο Μπαρμπαρόσα»

H Άγκυρα συνεχίζει να στήνει σκηνικό έντασης αμέσως μετά την συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν και την «παρέμβαση” του Έλληνα πρωθυπουργού. Ο Τούρκος...

Close