Εκκλησία Κύπρου: Αλλάξτε το τραγούδι που εξυμνεί την εξουσία του διαβόλου

Η Ιερά Σύνοδος τής Αγιωτάτης Εκκλησίας τής Κύπρου, μετά τή δημοσιοποίηση τού τίτλου καί τού περιεχομένου τού τραγουδιού, τό οποίο, δυστυχώς, ενέκρινε τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ)…
καί τό οποίο θά εκπροσωπήσει τήν πατρίδα μας στόν διαγωνισμό τραγουδιού τής Eurovision, εκφράζει έντονη διαφωνία καί απογοήτευση τόσο γιά τή στάση τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΡΙΚ όσο καί τών άλλων ιθυνόντων, οι οποίοι αντί νά συμβάλουν στήν προώθηση τών δικαίων τού λαού μας καί στήν προβολή τών αιτημάτων του γιά ελευθερία καί κατίσχυση τών ηθικών αξιών, μέσω οποιουδήποτε προσφερόμενου διεθνούς βήματος προέκριναν τήν παγκόσμια γελοιοποίησή μας μέ τήν παρουσίαση τής διακήρυξης ότι παραδίδουμε τόν εαυτό μας στό διάβολο καί ότι προάγουμε μέ τόν τρόπο αυτό τήν λατρεία του. Πρόκειται ουσιαστικά γιά τήν εξύμνηση μίας μοιρολατρικής υποταγής καί παράδοσης τού ανθρώπου στήν εξουσία τού διαβόλου.

Σέ ό,τι αφορά τή μεταφορική ερμηνεία τού τραγουδιού πού έχει δοθεί από τούς υπευθύνους τού Ρ.Ι.Κ., επισημαίνομεν ότι αυτή ουδόλως αντικατοπτρίζει τό προκλητικό καί απαράδεκτο περιεχόμενο τών στίχων του, τό οποίο δέν παύει νά εκπροσωπεί μιά θλιβερή υποκουλτούρα, ανάξια τού πολιτισμού καί τών αξιών τού λαού μας καί αντιστρατεύεται τίς Ελληνικές καί Ορθόδοξες παραδόσεις του. Υπό οποιαδήποτε οπτική γωνία καί μέ οποιεσδήποτε επεξηγήσεις κι άν δούμε τούς στίχους τού τραγουδιού, αυτοί δέν στέλλουν τά καταλληλότερα μηνύματα πού θά έπρεπε νά σταλούν από μία ημικατεχόμενη πατρίδα πού αγωνίζεται γιά απελευθέρωση καί αποτροπή τής πλήρους υποδούλωσής της.

Μέ ορατό τόν κίνδυνο τής προκλητικής βουλιμίας τών κατακτητών Τούρκων καί προβάλλοντας τό μεγαλείο τής διακοσιοστής επετείου από τήν Εθνική Παλιγγενεσία, καλούμε τόν λαό μας νά παραμείνει προσηλωμένος στίς εθνικές καί θρησκευτικές αξίες τού μεγαλειώδους αγώνα τού 1821, νά κρατήσει ακράδαντη τήν προσήλωσή του στήν πίστη τών πατέρων του, δεδομένο τό οποίο τόν διαφύλαξε μέχρι σήμερα.

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες σωρείας αντιδράσεων από χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι εκφράζουν τή δικαιολογημένη δυσαρέσκειά τους γιά τό εν λόγω τραγούδι, όπως καί γιά τόν τρόπο επιλογής του. Καταξιωμένοι μουσικοί τού τόπου μας εξέφρασαν ήδη τήν αντίθεσή τους, γεγονός τό οποίο -χωρίς εμείς νά τό προκαλέσουμε- προσέκρουσε στήν ορθόδοξη αυτοσυνειδησία καί αξιοπρέπεια τού λαού μας, ο οποίος μέ τό αλάθητο κριτήριό του τό απέρριψε χωρίς προϋποθέσεις.

Καλούμε τήν Κυβέρνηση, η οποία διορίζει τό Διοικητικό Συμβούλιο τού ΡΙΚ καί στήν οποία αυτό είναι υπόλογο, νά μεριμνήσει γιά τήν ακύρωση τής επιλογής τού συγκεκριμένου τραγουδιού καί τήν αντικατάστασή του μέ άλλο τό οποίο νά εκφράζει τήν Ιστορία, τόν Πολιτισμό, τίς Παραδόσεις καί διεκδικήσεις μας. Ζούμε σέ ένα Ορθόδοξο Χριστιανικό τόπο στόν οποίο εδώ καί δύο χιλιάδες χρόνια ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διά τής παρουσίας τών αποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου καί τού νέφους τών Αγίων καί μαρτύρων τής πίστης μας καταργεί τήν εξουσία τού διαβόλου καί ελευθερώνει τούς ανθρώπους από τά δεσμά τής φθοράς καί τού θανάτου. Άς μή γινόμαστε, επιλήσμονες καί καταπατητές αυτής τής αλήθειας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Καθηγητές Θεσσαλίας: ”Θα βγουν πολλά στην φόρα για πολιτικούς”

«Σε κάθε πανδημία αναδεικνύεται η δοξομανία

Close