Ευαγγέλιο της Κυριακής 23-7-2017 (Ζ’ Ματθαίου)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κατά Ματθαίον (θ΄ 27-35)

Τον καιρό εκείνο, ακολούθησαν τον Ιησού δύο τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν, «Ελέησέ μας, υιέ του Δαυίδ». Μόλις δε έφθασε εις το σπίτι, ήλθαν εις αυτόν οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέγει, «Πιστεύετε ότι έχω την δύναμιν να κάνω αυτό που ζητάτε;». Λέγουν εις αυτόν, «Ναί, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε, «Σύμφωνα με την πίστιν σας, ας γίνη». Και άνοιξαν τα μάτια τους και εις αυστηρό τόνο τους παρήγγειλε ο Ιησούς και τους είπε, «Προσέχετε, κανείς να μην το μάθη». Αυτοί όμως μόλις εβγήκαν, τον διεφήμισαν εις όλην την χώραν εκείνην.
Ενώ αυτοί έβγαιναν, του έφεραν έναν άνθρωπον βωβόν δαιμονισμένον. Και αφού το δαιμόνιον εκδιώχθηκε, εμίλησε ο βωβός. Και εθαύμασε ο κόσμος και έλεγεν, “Τέτοια πράγματα δεν εφάνησαν ποτέ εις το Ισραήλ”.
Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, «Εις το όνομα του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει δαιμόνια».
Και περιήρχετο ο Ιησούς όλας τας πόλεις και τα χωριά και εδίδασκε εις τας συναγωγάς των και εκήρυττε το ευαγγέλιον περί της βασιλείας και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν του λαού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Το ιερό Βήμα του ναού
Το ιερό Βήμα του ναού

Το ιερό Βήμα καταλαμβάνει το ανατολικό άκρο του ναού.

Close