Εφάπαξ η οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία της Ελλάδος και μητροπόλεις

Πέρασε το σχέδιο νόμου για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των μητροπόλεων.
Συγκεκριμένα η τροπολογία κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, για έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους λόγω κορωνοϊού και την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου τους.

Πιο αναλυτικά στις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ εντάσσεται:

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 3536/2007

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) τροποποιείται ως

εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά».

Άρθρο 2

‘Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων

1.Το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.ΣΕ.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COViD – 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, Οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και τα Ε.Ν.Π. μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

3.Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

4.Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΥΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Κηδεία Αρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντου – Μάσκες και αποστάσεις πήγαν περίπατο

Κατά την διάρκεια της κηδείας του Αρχιμανδρίτη

Close