Η Φύση και το Έργο των Αγγέλων

Ο Θεός είναι ο πλάστης και δημιουργός των αγγέλων, αφού τους έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, κατασκευάσας αυτούς σύμφωνα με τη δική του εικόνα ως φύση χωρίς σώμα και ως ένα είδος πνοής αέρα και ως άυλη φωτιά.

Ο άγγελος λοιπόν είναι μια ουσία νοερή, πάντοτε κινούμενη (ενεργούσα), με ελεύθερη θέληση, ασώματη, που υπηρετεί τον Θεό, που σύμφωνα με (θεία) δωρεά έχει λάβει στη φύση της την αθανασία.

Είναι λοιπόν φύση λογική, με ελεύθερη θέληση, που επιδέχεται μεταβολή στη διάθεση, δηλαδή μπορεί να μεταβληθεί με την θέλησή της. Διότι κάθε τι, που έχει κατασκευαστεί, είναι δυνατόν και να μεταβληθεί. μόνο δε ό,τι δεν έχει κατασκευαστεί, είναι αμετάβλητο. Και κάθε λογικό ον εξουσιάζει τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν (ο άγγελος) είναι φύση λογική και νοερά, έχει και ελεύθερη θέληση. ως φύση δε, που κατασκευάστηκε, είναι μεταβλητή, έχει εξουσία και να παραμένει σταθερή στο αγαθό και να στρέφεται προς το χειρότερο.

(Ο άγγελος) είναι αθάνατος όχι εκ φύσεως, αλλά κατά χάριν (θεία δωρεά). Διότι κάθε τι, που άρχισε, εκ φύσεως έχει τέλος. Μόνος δε ο Θεός που υπάρχει πάντοτε ή μάλλον ευρίσκεται και υπεράνω του παντοτινού (είναι αθάνατος). διότι αυτός, που δημιούργησε τους χρόνους, δεν βρίσκεται υπό την κυριαρχία του χρόνου, αλλά υπεράνω του χρόνου.

(Οι άγγελοι) είναι δυνατοί και έτοιμοι για την πραγματοποίηση του θείου θελήματος και με την βοήθεια της ταχύτητας της φύσεώς τους βρίσκονται αμέσως παντού, όπου τους διατάξει με ένα νεύμα ο Θεός. και φρουρούν τα μέρη της γης. και προστατεύουν έθνη και τόπους, καθώς ορίστηκαν από τον δημιουργό. και φροντίζουν για τις υποθέσεις μας και μας βοηθούν.

Είναι δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι και (εκ φύσεως) ακίνητοι. τώρα δε δεν μπορούν πλέον να κινηθούν προς το κακό όχι εκ φύσεως, αλλά κατά χάριν και με την σταθερή προσκόλλησή τους μόνο στο αγαθό. (Οι άγγελοι) παίρνουν τη μορφή την οποία θα διατάξει αυτούς ο Θεός και έτσι εμφανίζονται στους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα θεία μυστικά. Ζούνε στον ουρανό και έχουν ως μοναδικό τους έργο να υμνούν τον Θεό και να υπηρετούν το θείο του θέλημα”.

ΠΗΓΗ : Ε.Π., 94, 865 – 868.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ευαγγελική Περικοπή, 4-12, Ι´ Λουκά (Θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός)και Απόστολος προς Γαλάτας, Γ´ 23 - 29 23
Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9-10-2016, Γ’ Λουκά

Kυριακή ΙΣΤ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Β΄ Κορ στ' 1-10 (9-10-2016)

Close