Ιερέα θέλει να προσλάβει η Ελληνική Αστυνομία

Untitled-2

Στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Ι. Πανούση και τον υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Αρ. Μπαλτά για «την προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη του ιερέα της Ελληνικής Αστυνομίας».

Σύμφωνα με το επίμαχο διάταγμα ο ιερέας του σώματος της ΕΛΑΣ θα κατέχει τον βαθμό του υπαστυνόμου Α΄ και θα μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το βαθμό του ταξίαρχου, ενώ πρέπει να είναι μέχρι 40 ετών.

Ειδικότερα, ο ιερέας της ΕΛΑΣ ο οποίος θα εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες των ενστόλων αστυνομικών, μπορεί να προέρχεται από μετάταξη αστυνομικών ή αξιωματικών γενικών και ειδικών καθηκόντων, ειδικών φουρών και συνοριακών φυλάκων και εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους υπηρετούντες στο σώμα της ΕΛΑΣ για μετάταξη, τότε ιερέας της ΕΛΑΣ, μπορεί να είναι και ιδιώτης Έλληνας ιερέας.

Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος, οι ιδιώτες ιερείς για να μπορούν να προσληφθούν πρέπει να είναι μικρότεροι των 40 ετών, να έχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής, να κατέχουν χειροτονητήριο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησιάς του Χριστού, να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά) σε επίπεδο τουλάχιστον μετρίως, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να μην έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και άλλα αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, κ.λπ.

Ακόμη, για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα συγκροτηθεί «ειδική επιτροπή επιλογής» η οποία θα απαρτίζεται από ένα αντιστράτηγο της ΕΛΑΣ ως πρόεδρο, έναν τακτικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν Ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τέλος, ο ιερέας του σώματος της ΕΛΑΣ εξελίσσεται μέχρι το βαθμό του ταξιάρχου, βαθμό τον οποίο διατηρεί και μετά τη αποστρατεία του, ενώ πρέπει υποχρεωτικά να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία για οκτώ χρόνια.

πηγή: ΑΠΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ευαγγέλιο
Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουνίου 2015 (Β’ Ματθαίου)

Κατά Ματθαίον Δ' 18-23 Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδεν δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν...

Close