Καταπέλτης ο Μητροπολίτης Μεσογαίας για την αλλαγή φύλου και την παγκόσμια στήριξη στην ομοφυλοφιλία

«ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ»

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πραγματοποιήθηκε, τήν Τρίτη 6 Μαρτίου, στό φιλόξενο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στήν περιοχή Μελισσιατικά Βόλου, Ἡμερίδα ἐνημέρωσης τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ταυτότητα Φύλου.

Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα». Τήν ὀργάνωση τῆς Ἡμερίδος εἶχε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, μέ τήν πολύτιμη καί οὐσιαστική ἀρωγή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ ἡ ὁποία καί ἀνέλαβε τό οἰκονομικό βάρος τῆς φιλοξενίας τῆς Ἡμερίδος.

Συνολικά 75 ἐκπρόσωποι ἀπό 50 Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμμετεῖχαν στήν ἡμερίδα καί παρακολούθησαν μέ ἐνδιαφέρον τίς ἐργασίες της, ἔχοντας τήν εὐκαιρία νά ἐνημερωθοῦν καί νά προβληματισθοῦν περί τοῦ ἀκανθώδους ζητήματος τῆς Ταυτότητας Φύλου τό ὁποῖο βρίσκεται στό προσκήνιο τῆς ποιμαντικῆς προβληματικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Ἡμερίδα ξεκίνησε μέ τήν καθιερωμένη τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια ἄνοιξε τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδος μέ σύντομο χαιρετισμό πρός τούς σύνεδρους.

Ἀκολούθως σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος, ἀφού καλωσόρισε τούς συνέδρους, τόνισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐνημέρωσης τῶν ἱερέων γύρω ἀπό ἕνα ζήτημα γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει μέγάλη ἄγνοια καί ὑπογράμμισε τήν ἀπαίτηση διαμόρφωσης μιᾶς σωστῆς θέσης ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας πού θά δίνει ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα τῆς κοινωνίας καί ἰδιαιτέρως σέ ἐκεῖνα τῶν νέων ἀνθρώπων.

Τόν λόγο ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε ὁ κεντρικός ὁμιλητής τῆς ἡμερίδος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ταυτότητα Φύλου. Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα».

Στά κυριώτερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε μεταξύ τῶν ἀλλῶν καί στά ἑξῆς: Πρώτη μεταξύ τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἡ Ἑλλάδα νομοθέτησε τήν δυντότητα διόρθωσης τοῦ φύλου ἀπροϋπόθετα, μέ μιά ἁπλή συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς τήν ἰατρική καί ψυχική προηγουμένως γνωμάτευση.

Ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση, ὁ διαχωρισμός τῆς γενετήσιας ὁρμῆς ἀπό τόν ἀναπαραγωγικό σκοπό της, ἡ ἐπικέντρωση στό στοιχεῖο τῆς ἀγάπης στήν σχέση δύο ἀνθρώπων, ἀποτελοῦν μερικά ἀπό τά ἰσχυρά ἐπιχειρήματα τῶν ὁμοφυλοφίλων καί γεννεσιουργά αἴτια τοῦ φαινομένου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στά διάφορα ἰσχυρά διεθνῆ κέντρα πού πιέζουν τά κράτη γιά τήν νομοθέτηση νόμων ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τήν διαμόρφωση μιᾶς παγκόσμιας κοινωνικῆς ἀποδοχῆς καί προώθησης αὐτῆς τῆς διαστροφῆς.

Ἐπίσης ἐπικεντρώθηκε στήν ἁγιογραφική θεμελίωση τῆς διαφορετικότητας τῶν δύο φύλων, ὡς μιά θεία ἐπιλογή γιά τήν ἀλληλοσυμπλήρωσή τους, γεγονός τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται καί βιολογικά μέ τήν σωματική δομή τῶν δύο φύλων καί τήν κυτταρική τους διαφορετικότητα ἀλλά καί ψυχολογικά μέ τήν διαφορετική ψυχοσύνθεση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας. Καταλήγοντας ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν ἀσάφεια τῶν παραγόντων πού συντελοῦν στην διαμόρφωση τοῦ φαινομένου τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Δέν ὑπάρχουν ἀκόμα ξεκάθερες ἐπιστημονικές ἀποδείξεις ὅσον ἀφορά τά αἴτια τοῦ φαινομένου, ἐνῶ εἶναι πιθανόν πολλά ἀπό τά ἐπιστημονικά πορίσματα νά ἀποτελοῦν ὑποκειμενικές σκοπιμότητες. Ἴσως πρέπει να δεχθοῦμε μιά διατάραχη σέ κάποιες περιπτώσεις ὁμοφυλοφιλίας, ὡστόσο σέ πολλές περιπτώσεις ὡς αἰτία της θά ἦταν σωστότερο νά θεωρήσουμε μιά προσωπική ἐμμονή στή σκέψη τοῦ ἀτόμου πού καλλιεργεῖται καί διευρύνεται ἀπό τήν περιρρέουσα κοινωνική ἀτμόσφαιρα.

Στό δεύτερο μέρος τῆς ἡμερίδος ἀκολούθησε ἐκταταμένη συζήτηση ὅπου κατετέθησαν ἐρωτήματα ἀπό τούς συνέδρους καί προσωπικές ἐμπειρίες ἀπό περιπτώσεις διαχείρισης προβλημάτων πού ἀφοροῦν τήν ταυτότητα φύλου καί τήν ὁμοφυλοφιλία στό ἐπίπεδο τῆς ἐξομολόγήσης καί συνήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα γιά τήν καλύτερη ποιμαντική ἀντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

Ἡ ἡμεριδα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή ἀναμνηστικῶν εὐλογιῶν στούς συνέδρους καί τήν παράθεση γεύματος ἀπό τήν Μητρόπολη Δημητριάδος. Στίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδος παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Εκπληκτικά ευρήματα στην «έπαυλη του Αλέξανδρου» στο Αμύνταιο

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη βίλα του Αμυνταίου παρουσιάστηκαν την Παρασκευή στην 31η επιστημονική συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο...

Close