Λογισμικό… τέρας για τις κατασχέσεις

Τη βοήθεια της τεχνολογίας επιστρατεύει όλο και περισσότερο το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να συγκεντρώσει έσοδα στα κρατικά ταμεία και να μειώσει το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.

Όπου… διαχείριση, εννοείται κατάσχεση με διαδικασίες fast track μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς​
Με τον δημοσιονομικό κόφτη να κρέμεται ως άλλη «δαμόκλειος σπάθη» πάνω από μισθούς και συντάξεις, το Υπουργείο Οικονομικών εντείνει τις πιέσεις προς τους φορολογουμένους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι οποίες θα αυξηθούν εκ νέου μόλις περάσουν από τη Βουλή τα μέτρα που συνοδεύουν το τέταρτο μνημόνιο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρεί σε αυτοματοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των ληξιπρόθεσμων, προκηρύσσοντας ανοικτό διαγωνισμό για τη δημιουργία σχετικού λογισμικού.

Ειδικότερα, το έργο «Αυτοματοποίηση και Κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών» στοχεύει στην καλύτερη δυνατή επίλυση ενός «καυτού» θέματος, το οποίο πολλάκις έχει αποτελέσει πεδίο σύγκρουσης μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης. Και όπου… διαχείριση, εννοείται κατάσχεση με διαδικασίες fast track μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Φακέλωμα και κατασχέσεις express

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το νέο σύστημα θα ενεργοποιεί άμεσα μια σειρά αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και με τη βούλα του νόμου, μόλις το σχετικό νομοσχέδιο περάσει από το Κοινοβούλιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυτόματη κατάσχεση μετρητών και ο συμψηφισμός οφειλών με χρήματα που έχει λαμβάνειν από το Δημόσιο ο οφειλέτης.

Απαραίτητη, ωστόσο, θα είναι η σχετική απόφαση της φορολογικής διοίκησης.

Οι εφαρμογές – υποσυστήματα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών

Σε αρκετές συναντήσεις των θεσμών με το οικονομικό επιτελείο είχε τεθεί επί τάπητος η αδυναμία του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού να μειώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη -γεγονός που αποτυπώνεται και στην προκήρυξη για το έργο, όπου αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων πως «εκτός της οικονομικής δυσχέρειας και της συνακόλουθης αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», υπάρχουν κι άλλες σημαντικές αιτίες αύξησης των ληξιπροθέσμων οφειλών οι οποίες «σχετίζονται με την επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής διοίκησης».

Παράγοντες που εμποδίζουν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών – Το λογισμικό αναμένεται να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα
Παράγοντες που εμποδίζουν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών – Το λογισμικό αναμένεται να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα
Το νέο ηλεκτρονικό υπερόπλο θα προσφέρει μεταξύ άλλων στον χρήστη:

Το προφίλ του Οφειλέτη. Άμεσα διαθέσιμα τα δεδομένα από εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, τραπεζικούς λογαριασμούς και πληρωμές. Προσφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών και από τρίτους (πάντα στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, οι οποίες θα βοηθούν στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης εικόνας για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και τις πηγές που οδήγησαν στη διαμόρφωσή της.

Άμεση ρύθμιση οφειλής: Αυτοματοποίηση στις διαδικασίες πίστωσης και συμψηφισμού, με στόχο την παροχή ενός πλήρους και ενιαίου μοντέλου διαχείρισης χρεών του οφειλέτη.

Άμεση επικοινωνία με τον οφειλέτη: Διαθέσιμος πολυεπίπεδος μηχανισμός αποστολής, διαχείρισης και παρακολούθησης ειδοποιήσεων στον οφειλέτη μέσω γραπτής επιστολής, e-mails, τηλεφώνου ή/και άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (διαδίκτυο).

Εκτίμηση κινδύνου: Στο πλαίσιο της διαχείρισης που προσφέρει το λογισμικό, θα γίνονται προτάσεις για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, άμεσα συνδεδεμένων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου του χρέους. Πρακτικά, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα κατασχέσεων και συμψηφισμών πριν η ληξιπρόθεσμη οφειλή καταστεί «μη βιώσιμη». Πάντα, όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αν έχει υπάρξει ειδοποίηση της εφορίας προς τον οφειλέτη για τα προτεινόμενα μέτρα εξόφλησης του χρέους του.

Παρακολούθηση της οφειλής: Στο λογισμικό υπάρχει ξεχωριστή ενότητα η οποία αφορά στην απόδοση των μέτρων διαχείρισης του χρέους, ο χαρακτηρισμός οφειλών ως «ανεπίδεκτων είσπραξης» και οι συνακόλουθες προτάσεις επίλυσης.

Οι εφαρμογές – υποσυστήματα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών
Οι εφαρμογές – υποσυστήματα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών
Σε αρκετές συναντήσεις των θεσμών με το οικονομικό επιτελείο είχε τεθεί επί τάπητος η αδυναμία του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού να μειώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη -γεγονός που αποτυπώνεται και στην προκήρυξη για το έργο, όπου αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων πως «εκτός της οικονομικής δυσχέρειας και της συνακόλουθης αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», υπάρχουν κι άλλες σημαντικές αιτίες αύξησης των ληξιπροθέσμων οφειλών οι οποίες «σχετίζονται με την επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής διοίκησης».

Παράγοντες που εμποδίζουν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών – Το λογισμικό αναμένεται να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα
Παράγοντες που εμποδίζουν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών – Το λογισμικό αναμένεται να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα
Το νέο ηλεκτρονικό υπερόπλο θα προσφέρει μεταξύ άλλων στον χρήστη:

Το προφίλ του Οφειλέτη. Άμεσα διαθέσιμα τα δεδομένα από εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, τραπεζικούς λογαριασμούς και πληρωμές. Προσφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών και από τρίτους (πάντα στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, οι οποίες θα βοηθούν στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης εικόνας για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και τις πηγές που οδήγησαν στη διαμόρφωσή της.

Άμεση ρύθμιση οφειλής: Αυτοματοποίηση στις διαδικασίες πίστωσης και συμψηφισμού, με στόχο την παροχή ενός πλήρους και ενιαίου μοντέλου διαχείρισης χρεών του οφειλέτη.

Άμεση επικοινωνία με τον οφειλέτη: Διαθέσιμος πολυεπίπεδος μηχανισμός αποστολής, διαχείρισης και παρακολούθησης ειδοποιήσεων στον οφειλέτη μέσω γραπτής επιστολής, e-mails, τηλεφώνου ή/και άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (διαδίκτυο).

Εκτίμηση κινδύνου: Στο πλαίσιο της διαχείρισης που προσφέρει το λογισμικό, θα γίνονται προτάσεις για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, άμεσα συνδεδεμένων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου του χρέους. Πρακτικά, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα κατασχέσεων και συμψηφισμών πριν η ληξιπρόθεσμη οφειλή καταστεί «μη βιώσιμη». Πάντα, όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αν έχει υπάρξει ειδοποίηση της εφορίας προς τον οφειλέτη για τα προτεινόμενα μέτρα εξόφλησης του χρέους του.

Παρακολούθηση της οφειλής: Στο λογισμικό υπάρχει ξεχωριστή ενότητα η οποία αφορά στην απόδοση των μέτρων διαχείρισης του χρέους, ο χαρακτηρισμός οφειλών ως «ανεπίδεκτων είσπραξης» και οι συνακόλουθες προτάσεις επίλυσης.

πηγη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Τελεσίγραφο Α/ΓΕΕΘΑ στον Τούρκο ομόλογό του: «Η Ελλάδα δεν θα μείνει αδρανής, σε ό,τι επιχειρήσετε» – Έρογλου: “Θα γίνει χαλασμός αν η Κυπριακή Δημοκρατία αρχίσει γεωτρήσεις”

Σε άσχημο κλίμα οι εργασίες της 11ης Διαβαλκανικής Συνόδου Αρχηγών ΓΕΕΘΑ

Close