Μήνυμα του Μητροπολίτου Σεραφείμ προς τον Ανδρέα Κονάνο!

Αδελφέ μου,Ρ. Andreas Konanos μέ πόνο ψυχής σοι λέγω, τόσο πολύ ευγνωμονείς τό ράσο, πού γίνεσαι ρίψασπις καί τό απαρνείσαι;
Τόσο πολύ σέ συγκινεί η Αλήθεια τού Θεού, πού τήν διαστρέφεις; Άν αισθανόσουν «βαρύ» τό ράσο γιά οποιοδήποτε λόγο, καλέ μου αδελφέ, άς παρέμενες Μοναχός.

Ξεχνάς αδελφέ μου τό φοβερόν λόγιον «ουδείς βαλών τήν χείρα αυτού επ άροτρον, καί στραφείς εις τά οπίσω, εύθετός εστιν εις τήν Βασιλείαν τών Ουρανών»;;; Καί επί πάσι τούτοις, δέν αναλογίζεσαι τόν σκανδαλισμό πού επιφέρεις εις τόν απλούν λαόν τού Θεού;;;

Τόν θρίαμβον πού εγείρεις εις τούς εχθρούς τής Πίστεως εν γένει καί τού Κλήρου ειδικώτερα;;; Καί εν κατακλείδι: όποιοι κ άν ήσαν οι λόγοι πού σέ ώθησαν, γιατί αδελφέ μου ενεργείς ούτως έναντι τού Πανάγαθου Θεού, πού όπως λές, πάντοτε καί μόνον σέ ευεργέτησε;;;

Αδελφέ μου, σύνελθε, εγέρθητι, επιστράφητι εις τήν Οικίαν τού Πατρός τού ηγαπημένου, ρίψον σεαυτόν έμπροσθεν τού Απείρου Ελέους Του, επανέλαβε μέ πόνον ψυχής τό τού ασώτου: «ήμαρτον Πάτερ Αγαθέ εις τόν Ουρανόν καί ενώπιόν Σου…» καί μήν αμφιβάλλης γιά τήν ευσπλαγχνία Του!

Εμπιστεύθητι τήν Άβυσσον τής Οικονομίας Του καί ασφαλώς μέλλεις σώσαι τήν αθάνατον ψυχήν σου, αυτήν πού τώρα τραυμάτισες, αυτήν πού άν καλώς αφουγκρασθής, θά τήν ακούσης νά κραυγάζη εντός σου «θέλω νά σωθώ, θέλω νά επιστρέψω, θέλω νά λάβω έλεος καί συγχώρησιν»!

Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος αδελφέ, επιστράφητι καί σωθήση!!! Επιστράφητι αδελφέ μου, μήν δώης χαρά τώ πονηρώ!!! Εν τώ ονόματι τού Ιησού, σέ ικετεύω αδελφέ, μήν διαπράξης τέτοιο κακό!!!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Νέα Φιλαδέλφεια: Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

Η σεπτή μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Close