Μαζικοί πλειστηριασμοί μέχρι το τέλος του χρόνου – Τουλάχιστον 30.000 πολίτες αντιμέτωποι με τον «εφιάλτη»

«Κρύος» ιδρώτας θα αρχίσει να λούζει από την Τετάρτη (04.09.2018) χιλιάδες «κόκκινους» δανειολήπτες, αφού θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο και πιο ισχυρό «κύμα» πλειστηριασμών, αλλά και με την έξωσή τους από τον νόμο Κατσέλη λόγω της άρσης του τραπεζικού απορρήτου.
Κι αυτό γιατί αρχίζει να τίθεται και πάλι σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα των δημοπρασιών, η οποία είχε «παγώσει» την καλοκαιρινή περίοδο.
Όπως αναφέρει και ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής και η συνάδελφος Αγγελική Βελεσιώτη, στόχος των τραπεζικών ομίλων είναι να πενταπλασιάσουν τον «όγκο» των εκπλειστηριαζόμεων ακινήτων σε βάθος διετίας (από 10.οοο στα τέλη Ιουλίου σε 50.000 το 2019).
Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες έχουν θέση ως στόχο μεγάλα κέρδη μέσω πλειστηριασμών, και συγκεκριμένα 200 εκατ. από το καταναλωτικό, 2,9 δισ από το στεγαστικό και 7,5 δισ. από το επιχειρηματικό «χαρτοφυλάκιο».
«Άνοιγμα» περιουσιακών δεδομένων οφειλετών
Ωστόσο οι τράπεζες στοχεύουν και στις δανειακές συμβάσεις μέσω του υποχρεωτικού «ανοίγματος» των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
Ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, τα οποία σημειώνουν πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην πραγματικότητα θα μπορούσε να ήταν κάτω από το 20% του συνόλου των δανείων.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου, από τις 29 Νοεµβρίου 2017, που τέθηκε σε εφαρµογή η ηλεκτρονική πλατφόρµα των πλειστηριασµών, έως και τα τέλη Ιουλίου 2018 έγιναν 10.160 πλειστηριασµοί. Από αυτούς οι 4.245 κηρύχθηκαν άγονοι, ενώ οι 2.263 ανεστάλησαν ή µαταιώθηκαν, κατόπιν συνεννόησης του δανειολήπτη µε την τράπεζα.
Σε 3.652 περιπτώσεις τα ακίνητα άλλαξαν χέρια, µε τα ίδια τα ιδρύµατα να κατέχουν τη «µερίδα του λέοντος» σ«Το επόµενο τετράµηνο έχουν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον 30.000 πλειστηριασµοί», τονίζουν στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής οι παραπάνω πηγές, εκτιµώντας πως το 2019 ο αριθµός τους θα αγγίξει τις 50.000.
Αλλαγές στην… αναζήτηση των ακινήτων
Στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζονται αλλαγές ώστε η πλατφόρμα των πλειστηριασμών να γίνει πιο… ελκυστική. «Το πρώτο βήµα θα είναι να δοθεί η δυνατότητα στο χρήστη-αγοραστή να αναζητήσει ένα ακίνητο βάσει χαρακτηριστικών και όχι προγραµµάτων πλειστηριασµών.
Κάποιος που θέλει, για παράδειγµα, ένα σπίτι 200 τ.µ. στο Μαρούσι να µπορεί, επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα, να το αναζητήσει µέσω του e-auction», εξηγούν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν:
«Το ζήτηµα της φωτογραφίας του εκπλειστηριαζόµενου ακινήτου δεν είναι απλό. Ολα τα υπόλοιπα στοιχεία, ωστόσο, που περιλαµβάνονται έτσι κι αλλιώς στην έκθεση των δικαστικών επιµελητών, θα µπορούσαν να αποτελέσουν λέξεις-κλειδιά για την εκάστοτε αναζήτηση».
Οσον αφορά στη δυνατότητα επίσκεψης των ακινήτων από τους εν δυνάµει αγοραστές, στα πρότυπα άλλων χωρών, οι ίδιες πηγές εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα. «Ο Κώδικας προβλέπει ηµέρες επίσκεψης, µέχρι στιγµής, ωστόσο, δεν έχει γίνει πράξη», καταλήγουν.
Τα «όπλα» των πολιτών
Ωστόσο στο… οπλοστάσιο των πολιτών έχουν μείνει λίγοι ακόμη τρόποι ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος,
κ. ∆ηµήτρης Αναστασόπουλος.
Πιο αναλυτικά:
Μετά την καταγγελία της σύµβασης η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προβεί στην έκδοση διαταγής πληρωµής, επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο την απόκτηση εκτελεστού τίτλου κατά του οφειλέτη της και τυχόν του εγγυητή.
Σε περίπτωση επίδοσης της διαταγής πληρωµής ο δανειολήπτης µπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαδικασίας, που ξεκινά, εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων ηµερών, καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, προκειµένου να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια της τράπεζας και δη, την κατάσχεση και τον πλειστηριασµό της περιουσίας του.
Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή, απορριφθεί η αίτηση αναστολής ή η ασκηθείσα ανακοπή, τότε η τράπεζα προβαίνει σε κατάσχεση της περιουσίας, µε σκοπό τον πλειστηριασµό του πράγµατος που κατασχέθηκε. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή. Ο δανειολήπτης µπορεί να την προσβάλει µε ανακοπή εντός 45 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της κατάσχεσης. Σε περίπτωση που η ανακοπή απορριφθεί, µπορεί να ασκήσει έφεση και, παράλληλα, αίτηση αναστολής.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού και χορηγείται, εφόσον κρίνει το δικαστήριο ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη και πιθανολογεί την ευδοκίµηση της έφεσης. Εάν η κατασχετήρια έκθεση έχει σφάλµατα, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίµηση και την τιµή πρώτης προσφοράς, τότε έχει δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή το αργότερο 15 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού.
Τέλος, ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να διενεργηθεί νωρίτερα από επτά µήνες και αργότερα από οκτώ µήνες από την περάτωση της κατάσχεσης. Ο οφειλέτης µπορεί να προσβάλει τη διαδικασία του πλειστηριασμού µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα του πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, εάν πρόκειται για κινητά, και σε 60 ηµέρες αφότου µεταγράφηκε η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, εάν πρόκειται για ακίνητα.
Τάσεις… φυγής από το νόµο Κατσέλη
«Από τις αιτήσεις που κατατίθεντο στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, το 50% έχει επιτυχή κατάληξη, ενώ το υπόλοιπο 50% είτε απορρίπτεται είτε µαταιώνεται. Ενώ µέχρι πρότινος, ωστόσο, η µαταίωση της αίτησης γινόταν για τυπικούς λόγους, πλέον µεγάλη µερίδα οφειλετών συναινεί στην παραίτηση από το επίµαχο δικόγραφο, προκειµένου να προχωρήσει σε ρύθµιση µε την τράπεζα», σηµειώνουν στελέχη µε γνώση των διαδικασιών και προσθέτουν:
«Η… στροφή εδράζεται, αφενός, στις αλλαγές του νόµου Κατσέλη, που προβλέπουν, µεταξύ άλλων, το “ξεσκόνισµα” καταθέσεων και λοιπών στοιχείων, τα οποία έχουν στην κατοχή τους οι δανειολήπτες και, αφετέρου, στις δελεαστικές προσφορές των ιδρυµάτων».
Σύµφωνα µε τους ίδιους, το γεγονός ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα γίνεται η… έξωση από τις ευεργετικές διατάξεις του νόµου -τι θα ισχύει, για παράδειγµα, στην περίπτωση που ο οφειλέτης «τράβηξε» µικροποσά στο διάστηµα της πενταετίας, προκειµένου να καλύψει πάγια ή έκτακτα έξοδα της οικογένειάς του, όπως οι σπουδές των παιδιών του- φοβίζει τους δανειολήπτες, που πλέον εγκαταλείπουν µαζικά το επίµαχο καταφύγιο
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Όταν οι Τούρκοι πράκτορες έκαιγαν τα ελληνικά δάση

Συγκλονιστικές ομολογίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έκαψαν τα νησιά της Ελλάδας, περιέχονται σε εκθέσεις που δημοσιεύονται σε δύο...

Close