Μητροπολίτη Εδέσσης Κ.Κ. Ιωήλ: Προσευχή για την Πανδημία

Προσευχή για τήν Πανδημία
Ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός Ό Μέγας Ιατρός τών ψυχών καί τών σωμάτων ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός ημών,Ο Αρχίατρος τών ψυχών καί τών σωμάτων, ό δι’ημάς ενανθρωπήσας, ίνα ιάσης τό μέγα τραύμα τόν άνθρωπον, ό μή καταφρονήσας τούς ανιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, αλλά τή σωστική χάριτί Σου καθαρίσας αυτούς, ό διελθών ώς Θεάνθρωπος τάς ημέρας τής επί γής παρουσίας Σου ευεργετών καί ιώμενος πάντας τούς αρρωστούντας καί κακώς έχοντας, Ό ευεργέτης καί αποκαταστήσας υγιαίνοντας ,παραλυτικούς , τυφλούς,βαρέως ημαρτηκότας,δαιμονιώντας καί εμπαθείς κατ’ άμφω , ήγουν έν τή σαρκί καί τώ νοί, πρόσδεξαι ευμενώς τήν δέησιν ημών καί φυγάδευσον τή δυνάμει Σου, τόν φονευτήν ιόν τόν σχήμα κορώνας φέροντα, καί προκαλούντα φοβίας ή καί θάνατον είς ασθενείς καί αναξιοπαθούντας.
Καί εί μέν διά τάς πολλάς αμαρτίας ημών,επέτρεψας τόν πειρασμόν τούτον,ικετεύομέν Σοί ώς Ελεήμων, ίνα άρης αυτόν αφ’ημών καί πάσης τής οικουμένης.

Εί δέ διά δοκιμασίαν τής πίστεως ωκονόμησας , τήν επικράτησιν αυτού,παύσον τόν τάραχον τών ασθενών από τής επιδημίας αυτού.
Εί δέ υπό τής κακουργίας τού αντικειμένου ή καί αμελείας τών επιπολαίων ανθρώπων ούτος διεδόθη, θραύσον τήν ισχύν αυτού Ώς Θεός Παντοδύναμος .
Φύλαξον τήν νεότητα , καί περιφρούρησον τούς ασθενήσαντας, καί τούς έν γήρατι όντας έκ τού επάρατου ιού θεράπευσον, καί πάντας απάλλαξον έκ τής συνοχής τής καρδίας, καί αντί ταύτης δώρησαι ημίν, υγείαν άνεσιν καί πλατισμόν, πρεσβείαις Τής Παναχράντου Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας, καί πάντων τών Αγίων.
Αμήν.

Προσευχή τού Μητροπολίτη Εδέσσης Κ.Κ. Ιωήλ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά εσύ τι κάνεις... (Όσιος Πορφύριος)
Αγ.Γέροντας Πορφύριος:Βάλε Ψάρια Να Φάει Ο Κόσμος Παιδάκι Μου, Θα ’Ρθούν Δύσκολοι Καιροί!

Και όντως, όταν είχαμε εγκατασταθεί στο Μοναστήρι, εξέτασα στο Χημείο των Πατρών το νερό, που τρέχει άφθονο από τους δύο...

Close