Να συγχωρούμε, και να μην κρίνουμε τον συνάνθρωπο μας…

Μαλ­λον θα πρέπει να αγωνιστούμε να τον αγαπήσουμε και να ει­μαστε όσο το δυνατό περισσότερο καλοί, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ίησού Χρίστου:«αγαπάτε τους έχθρούς υμών, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς» (Ματθ. ε’ 44).

 

 

 

 

Αν κάποιος σε προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρε­πει όχι μόνο να μην τον εκδικηθείς, αλλά αντίθετα να τον συγχωρήσεις με όλη την ψυχή σου, ακόμα κι αν επι­μένει σ’ αυτό, συμμορφούμενος στο λόγο του Θεού:

 

 

 

 

«Έάν μη άφήτε τοις άνθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Ματθ.-στ’ 15)· και πάλι: «προσεύχεσθε υπέρ των έπηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς» (Ματθ. ε ‘ 44).

Έτσι, αν αγωνιστούμε όσο εξαρτάται άπό τις δυνάμεις μας να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή, μπορούμε να ελπίζουμε ότι το θείο φως θα λάμψει στις ψυχές μας και θα ανοίξει σε μας ο δρόμος για την άνω Ιερουσαλήμ.

 

Δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα, ακόμα και αν με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε κάποιον να άμαρτάνει η να παρα­βαίνει τις εντολές του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει: «Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. ζ ‘ 1), και πάλι: «Συ τις ει ο κρι­νων άλλότριον οίκέτην; τω ίδίω Κυρίω στήκει η πίπτει- οταθήσεται δε- δυνατός γαρ έστιν ο Θεός στήσαι αυτόν» (Ρωμ. ιδ’ 4).

 

 

 

 

Δε γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα μπορέσουμε να πα­ραμείνουμε στην αρετή, όπως λέει ο προφήτης, που απόκτη­σε τη γνώση αυτή με εμπειρία:

«Εγώ δε είπα εν τη ευθηνία μου- ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα, άπέστρεψας δε το πρόσωπον σου και έγενήθην τεταραγμένος» (Ψαλμός κθ’ 7,8), θα είναι πολύ ωφέλιμο να έχουμε πάντα κατά νοϋ τα λόγια του Αποστόλου:

 

 

 

«Ο δοκών έστάναι βλεπέτω μη πέση» (Α’ Κορινθ. ι’12).

Διδαχές Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, εκδόσεις Πέτρου Μπότση, Αθήνα 198

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Γιατί ξυπνάτε με πονοκέφαλο;
Γιατί ξυπνάτε με πονοκέφαλο;

Συχνά, πολλοί άνθρωποι ξυπνούν με πονοκέφαλο και όπως είναι φυσικό, χαλασμένη διάθεση. Αν και συνήθως μπορεί να είναι αποτέλεσμα της...

Close