Οι μισθοί των Ιεραρχών και τα προβλήματα των Ιερέων

Αμοιβές ανάλογες με εκείνες των διακοσίων χιλιάδων κρατικών λειτουργών, όπως δικαστών, διπλωματών, καθηγητών σε πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα και ενστόλων, που ανήκουν στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, λαμβάνουν ο Αρχιεπίσκοπος και οι μητροπολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, και η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν απέφυγε στα χρόνια της κρίσης δραστικές περικοπές στις αποδοχές της, όπως όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας.

Οι αμοιβές Αρχιεπισκόπου – ιεραρχών

Ειδικότερα, ο βασικός μισθός στους αρχιερείς καθορίζεται ως εξής:

Α. Βασικός μισθός

α. Αρχιεπίσκοπος: Δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ.

β. Μητροπολίτης και τιτουλάριος μητροπολίτης: Δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ.

γ. Τιτουλάριος επίσκοπος και βοηθός επίσκοπος: Χίλια οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ.

Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή μη της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης:

α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ.

β. Εν ενεργεία μητροπολίτης, πενήντα (50) ευρώ.

Εκτός των παραπάνω, οι αρχιερείς δεν λαμβάνουν καμία άλλη παροχή.
Τι δηλώνουν σχετικά ιεράρχες

Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος: «Οφείλουμε να είμαστε πρότυπο»

«Με αφορμή τη δημοσίευση του νέου μισθολογίου όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για ακόμη μία φορά διαπιστώνεται ότι για μεν τον κλήρο τα μισθολογικά επίπεδα κυμαίνονται στα φυσιολογικά, αν όχι χαμηλά, επίπεδα σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, για δε τους αρχιερείς στα απολύτως φυσιολογικά επίπεδα, με τα έτη υπηρεσίας, μάλιστα, που κατά κανόνα είναι περισσότερα, λόγω του ότι οι επίσκοποι εκλέγονται σε μια ωριμότερη ηλικία, έχοντας ήδη 25 ή 30 ή ακόμη και περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Παρά ταύτα, θεωρώ ότι εμείς οι επίσκοποι καλούμαστε πάντα να δίνουμε το καλό παράδειγμα και να είμαστε το πρότυπο του καλού ποιμενάρχη, ενδιαφερόμενοι για τα προβλήματα και τις ανάγκες τόσο του ιερού κλήρου, που κατά κανόνα είναι έγγαμοι και πολύτεκνοι ιερείς, όσο και του υπόλοιπου ποιμνίου μας, που πλήττεται από την ανεργία και τα υπόλοιπα φαινόμενα που ακολουθούν την παρατεταμένη κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, προσωπικά, πάντα ήμουν αντίθετος σε οποιαδήποτε προνομιακή μισθολογική αντιμετώπιση των επισκόπων».

Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης: «Ο λαϊκισμός να εκλείψει»

«Η ώρα του λαϊκισμού πρέπει να τελειώσει και να πάψουν να λέγονται ανακρίβειες, που προσβάλλουν την προσωπικότητα και το κύρος προσώπων που αναλίσκονται καθημερινά στον αγώνα για το κοινό καλό και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και ζωτικών αναγκών του λαού. Τόσο ο Μακαριώτατος όσο και οι ιεράρχες και ο κλήρος ουδέποτε ζήτησαν αυξήσεις, εξαιρώντας τους εαυτούς τους από τα ισχύοντα εξ απόψεων αποφάσεων των εκάστοτε κυβερνήσεων. Αλλά θα ήθελα οι κρίνοντες να παρουσιάσουν τις αμοιβές που λαμβάνουν και να τις συγκρίνουν με αυτές των κληρικών. Να μας πουν ποιος είναι ο μισθός των βουλευτών και ποιος των ιεραρχών, ποιος είναι ο μισθός μεγαλοδημοσιογράφων και ποιος είναι των μητροπολιτών και των λοιπών κληρικών. Να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν εκατοντάδες κληρικοί πτυχιούχοι, οικογενειάρχες, πολύτεκνοι, που είναι άμισθοι και στηρίζουν το έργο της Εκκλησίας υπηρετώντας τον εμπερίστατο ελληνικό λαό. Καλό είναι οι λαϊκισμοί και τα πυροτεχνήματα εντυπώσεων να εκλείψουν και επιτέλους με σοβαρότητα να εργαστούμε από κοινού για το καλό του κόσμου».

Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος: «Κάθε ράβδος έχει δύο άκρες»

«Κάθε ράβδος έχει δύο άκρες. Μέσα στην οικονομική κρίση ο κόσμος μπορεί να ακούει ότι κάποιος μητροπολίτης παίρνει 2.000 ευρώ, ενώ εκείνος είναι άνεργος, δεν έχει να θρέψει την οικογένειά του και το ποσό αυτό του φαίνεται αστρονομικό. Να γνωρίζουν ότι οι κληρικοί αμείβονται όσο και οι υπόλοιποι κρατικοί λειτουργοί, χωρίς καμία εξαίρεση, και ότι οι τσέπες των ιεραρχών και των απλών κληρικών είναι τρύπιες, με την έννοια ότι πολύς κόσμος ακουμπά αυτήν την ώρα της οικονομικής κρίσης στον μισθό των ιεραρχών και των κληρικών. Είμαστε κοντά στους εμπερίστατους αδελφούς μας».

Μισθολόγιο κληρικών

Στις τάξεις των κληρικών που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, ένας πρωτοδιοριζόμενος ιερέας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνει 678 ευρώ καθαρά και με δέκα χρόνια προϋπηρεσίας 1.032 ευρώ, ενώ ένας ιερέας της ίδιας κατηγορίας ΠΕ με 30 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει 1.410 ευρώ καθαρά. Για τους κληρικούς που είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου αγγίζει τα 644 ευρώ καθαρά, ενώ για αυτόν που έχει συμπληρώσει τα 30 έτη προϋπηρεσίας οι μηνιαίες καθαρές απολαβές του είναι 1.099 ευρώ. «Γενικά διαπιστώνεται πως οι κληρικοί μας υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο (ως θρησκευτικοί λειτουργοί) χωρίς καμία θετική ή αρνητική διάκριση και φυσικά χωρίς να έχουν εξαιρεθεί από καμία γενικότερη μισθολογική μείωση», αναφέρει μιλώντας στην «ΚτΟ» ο πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Φεγγούλης.

Ανοιχτά «μέτωπα» κληρικών

1. Άμισθοι κληρικοί

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές Μητροπόλεις γίνονται χειροτονίες άμισθων κληρικών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθότι ο άμισθος κληρικός δεν ασφαλίζεται και δεν μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης, δεν καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά ούτε ο ίδιος ούτε τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του. Η θέση του άμισθου κληρικού δεν καθορίζεται, δεν θεσμοθετείται και πάσχει τόσο σε υπαλληλικό και ασφαλιστικό επίπεδο όσο όμως και σε διοικητικό. Μάλιστα, από τέτοιες χειροτονίες μπορούν να προκύψουν σημαντικά ζητήματα, καθότι οι κληρικοί αυτοί δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής σε επίσημα έγγραφα, αφού δεν έχουν οργανική θέση.

2. Χειροτονίες νέων έμμισθων κληρικών

Οι νέες χειροτονίες θα καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν κυρίως στην επαρχία. Ωστόσο, με παρεμβάσεις και κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου το κράτος πέρυσι έδωσε 180 περίπου νέες θέσεις έμμισθων κληρικών, που ήταν πραγματική ανάσα.

3. Η εκπροσώπηση του εφημεριακού κλήρου στον νέο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ)

Έως τις 31-12-2016, ο εφημεριακός κλήρος είχε εκπροσώπηση διά του ΙΣΚΕ στο Δ.Σ. του πρώην ΤΠΔΥ. Επομένως, μέσα από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος συμμετείχε στο 11μελές Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με ψήφο, έχοντας ουσιαστική παρουσία και λόγο σε κυρίαρχα θέματα, που αφορούσαν τους κληρικούς και τους ενοριακούς ναούς. Τώρα, με τον νέο Νόμο 4378/2016 ο εφημεριακός κλήρος μετέχει με έναν εκπρόσωπό του ως τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ, στην ουσία έχοντας ρόλο παρατηρητή, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των κληρικών.

4. Εγγραφή όλων των κληρικών στον ΙΣΚΕ

Όπως εκτιμούν οι κληρικοί, μπορεί να γίνει ένα ακόμη δυναμικό εργαλείο εκκλησιαστικής παρέμβασης στα τεκταινόμενα. Επιπλέον, όπως αναφέρουν στην «ΚτΟ», «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στους ιερείς να ζητούν οργανωμένα από την Πολιτεία τα αυτονόητα, αυτά που και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων απαιτούν».

5. Οι συντάξεις των πρεσβυτέρων λόγω θανάτου του συζύγου

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω χηρείας στα δικαιοδόχα μέλη, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο θανών θα πρέπει κατά τον θάνατο να έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, πλήρους ή μειωμένης, όπως διαμορφώνονται ανά ασφαλιστικό οργανισμό και ανά κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιοί – νέοι). Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι οι εξής: Για τον επιζώντα σύζυγο θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ’ όρου ζωής, αν δεν συντρέξουν οι –περιοριστικά- προϋποθέσεις παύσης της. Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας, ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας. Αν όμως προκύψει θάνατος ενός κληρικού σε νεαρή ηλικία, η χήρα πρεσβυτέρα δεν δικαιούται σύνταξη.

vimaorthodoxias.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Παναγιώτης Τσαγκάρης: Καλύτερα να μην ερχόταν ο Χριστός…!

Του Παναγιώτη Τσαγκάρη Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) – Σχόλιο σε άρθρο και θέσεις του Μητροπολίτη Αργολίδος κ....

Close