Ορθόδοξος Χριστιανισμός χωρίς Ελληνισμόν δεν υπάρχει και αληθής Ελληνισμός χωρίς Χριστινισμόν πάλι δεν υπάρχει

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

 

 

Δεν είναι παράξενον αυτό. Όταν όλη η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείτο με κανιβαλισμούς και λεηλασίες και αρπαγές, οι πρόγονοί μας θυμάστε ;

-Ορθόδοξος Χριστιανισμός χωρίς Ελληνισμόν δεν υπάρχει και αληθής Ελληνισμός χωρίς Χριστινισμόν πάλι δεν υπάρχει…

Δεν είναι παράξενον αυτό. Όταν όλη η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείτο με κανιβαλισμούς και λεηλασίες και αρπαγές, οι πρόγονοί μας θυμάστε ; Άλλωστε είστε μαθηταί. Ασχολούντο με φιλοσοφίαν, Σε τι, να ανακαλύψουν ο άνθρωπος ποιος είναι, πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ναι, και ενώ η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείτο με αυτά, όπως είπα, οι πρόγονοί μας ασχολούντο να ανακαλύψουν τον άνθρωπον, τί είναι, και αντελήφθησαν ότι ο άνθρωπος είναι μόριο της αειζωίας και δεν πεθαίνει. Ναι αλλά, ήθελαν να βρουν την αειζωεία, την οποίαν ονόμασαν Θεόν. Επειδή όμως αυτή η αειζωία και ο Θεός δεν καταλαμβάνεται με ανθρώπινα μέσα, είναι μόνον αν θελήσει ο ίδιος να αποκαλυφθεί, τότε όμως δεν το είχαν πιάσει καλά. Πίστευαν ότι με την έρευνα και ταις συγκρίσεις θα το πετύχουν. Και, έδιναν την ονομασία αυτού του Υπέρ που το ονόμασαν Θεό, σε διάφορα στοιχεία. Αφού όμως τα συνέκριναν, τα εύρισκαν όμως ότι δεν είναι. Τα εγκαταλείπαν.
Έπιαναν άλλο, έπιαναν άλλο και εδημιούργησαν πολλές θεότητες. Μετά, ύστερα, είδαν ότι δεν είναι αυτά, έπρεπε να βρουν την αειζωίαν από την οποίαν παράγεται το μόριον ο άνθρωπος. Και μετά έκαμαν έναν βωμό και τον αφιέρωσαν στον άγνωστον Θεόν. Αυτόν που περίμεναν που τους είπε, θυμάστε ; και ο πατριάρχης των Φιλοσόφων ο Σωκράτης. κοιμάστε λέει έως αν ο Θεός ελυπηθεί και εστείλει, εγείρει κάποιον να σας φωτίσει και να σας οδηγήσει, σαν προφητεία γίνεται. Λοιπόν, αφού θα αποκαλυφθεί ο Θεός, να του δείξουν ότι τον ζητούσανε.
Γι΄ αυτό έκαμαν αυτό. Όταν έμαθαν όμως στην περιφέρειαν της Παλαιστίνης, παρουσιάστηκε ένα υπερφυσικό πρόσωπον, που συγκέντρωνε ταις ιδιότηταις αυτές, του Υπέρ, τρέξαν και πήγαν εκεί και έβαλαν μεσίτες τους μαθητάς Του και τους είπαν πέστε θέλομεν τον Ιησούν ειδείν, γι΄ αυτό ήρθαμε, είμεθα Έλληνες. Και το είπαν εις τον Κύριό μας και είπε το περιλάλητον εκείνον ρήμα που είναι η δόξα της φυλής μας : ελύληθεν η ώρα, λέει, ίνα δοξασθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και τότε εγύρισε και λέει σ΄ αυτούς, που τους ανέχτηκε μέχρις αυτή την ώρα : μην αφίετε ο οίκος ημών έρημος……. Αρθήσεται αφ΄ υμών η Βασιλεία και….. Έκτοτε λοιπόν οι πρόγονοί μας, πήραν στους ώμους αυτή την ευλογία και την κρατούν μέχρι τώρα.

Διάδοχοι των δώδεκα Αποστόλων ήταν Έλληνες. Και η ευωδία των γλωσσών η Ελληνική, ανέλαβε να εκφράσει ταις Θείαις Βουλαίς, και την ολοκληρωμένην τελειότητα του ανθρωπίνου προορισμού….. Έτσι λοιπόν να αισθάνεστε υπερήφανοι που έχετε αυτήν την κληρονομιά. Μας την χάρισαν οι προγονοί μας, αλλά, μας την χάρισεν η ευλογία του Θεού. Και πρέπει να την συνεχίσωμεν. Βλέπετε, μέχρι να έλθει η αλήθεια, ασχολούντο με την φιλοσοφία οι πρόγονοί μας. Όταν ήλθεν η αλήθεια, έκλεισαν την φιλοσοφίαν και πήραν την αποκάλυψιν. Ένωσαν λοιπόν την φιλοσοφίαν με την αποκάλυψιν και δημιούργησαν τον θρίαμβον, τον θεανθρωπισμόν, τον αγιασμόν, και γέμισαν την Θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν με ήρωες αιματηρούς και ανεμάκτους. Αυτά παιδιά……….

Απόσπασμα ομιλίας του την 6η Αυγούστου το 2007.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας για καίριο πλήγμα κατά του τουρκικού στρατού

Έχοντας μπροστά μας τα στρατηγικά αλλά και επιχειρησιακά σχέδια της Τουρκίας σε πλήρη εξέλιξη, βρισκόμαστε προ ενός μεγάλου Στρατηγικού Πλεονεκτήματος...

Close