Ο Αγιορείτης γέροντας Γαβριήλ νουθετεί…

Ο γέροντας Γαβριήλ είναι μία από τίς τελευταίες μεγάλες μορφές τού Αγίου Όρους φημιζόμενος ώς δεύτερος μετά τον κοιμηθέντα Αγιο γέροντα Παΐσιο…

Ό Θεός θέλει να στηριζόμαστε σ’ Αυτόν, και όχι σέ ανθρώπινες δυνάμεις.

* Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας• Ή αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Όταν αναθέτουμε τα πάντα στον Θεό, Αυτός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

* Ή απαισιοδοξία υπερνικάτε διά της πίστεως στον Θεό Προνοητή, Κυβερνήτη και Ρυθμιστή των πάντων, και διά της υπακοής στο θέλημα του Θεού.

* Γνωρίζει ό πονηρός ότι ή πίστη είναι ή μεγαλύτερη παρηγοριά για τη στενοχωρημένη και άρρωστη ψυχή μας, πού έχει πληγωθεί από την αμαρτία. Γι’ αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαβάλει την Αλήθεια, σπέρνοντας μέσα μας αμφιβολίες, διαστρεβλώνοντας την πίστη, σκοτίζοντας το νου και ψυχραίνοντας την καρδιά όταν διαβάζουμε ή ακούμε τούς θείους λόγους.

* Φαίνεται πώς μόνο ή ζωντανή πίστη και ή ελπίδα στο Θεό μας κάνουν να είμαστε σταθεροί και γενναίοι, όπως το βλέπουμε στους αγίους Ιεράρχες, τούς Μάρτυρες, τούς Όσιους και τούς Δικαίους του Θεού.

Για την αγάπη την Χριστιανική

* Οι πρώτες και κύριες και μεγάλες εντολές είναι: η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον.

* Ή αγάπη προς τον πλησίον είναι επαινετή, αν η μέριμνα της όμως δεν μας αποσπά καί από την αγάπη του Θεού…

* Ή αγάπη προς τον Θεό είναι ή κορωνίδα των αρετών. Μαζί με την αγάπη προς τον Θεό έρχεται και ή αγάπη προς τον πλησίον.

* Τίποτε δεν μπορεί να εξισωθεί με την αγάπη προς τους εχθρούς μας, και όταν πονούμε γι’ αυτούς πού υποφέρουν.

α) ή προσευχή. Να ζητάς από το Θεό να σού δώσει τη χάρη Του να Τον αγαπήσεις.

β) Φρόντιζε να θυμάσαι συχνά τις αμέτρητες τελειότητες του Θεού, και τα αμέτρητα αγαθά πού σου χάρισε.

* Ό Κύριος προσφέρει την σωτηρία σέ όλους, τελικά όμως σώζονται μόνον εκείνοι πού Τον πιστεύουν και Τον δέχονται ως Λυτρωτή.

* Όταν έρθουμε στη θέση του άλλου, τότε συγγενεύουμε με τον Χριστό.

* Ότι σου έδωσε ό Θεός μην το απολαμβάνεις μόνος σου, πρόσφερε και στους άλλους.
* Ή σύνεση και σοφία χρειάζεται και για τούς πτωχούς και για τούς πλουσίους. Τούς πρώτους τούς βοηθεϊ, ώστε να χρησιμοποιούν τα ολίγα πού έχουν με μέτρο και να μην προβαίνουν σέ αλόγιστες σπατάλες. Τούς δεύτερους τούς βοηθεί, ώστε να χρησιμοποιούν τον πλούτο τους προς ωφέλεια ιδική τους και ανακούφιση των πασχόντων.

* Είναι όντως μωρία να ζητούμε την χαρά στα πράγματα του παρόντος κόσμου.

* Ότι μας στέλνει ό Θεός, και ότι επιτρέπει για μας, λυπηρό ή ευχάριστο, να το δεχόμαστε με ειρήνη και ευφροσύνη. «Έτσι τιμούμε τον ευεργέτη Θεό.

* Αν σέ πολεμεί ό εχθρός με βλάσφημους και αισχρούς και πονηρούς λογισμούς, έπικαλού το φοβερό όνομα του Ιησού Χριστού και αυτό θέλει διασκορπίσει όλες τις προσβολές του διαβόλου. Ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους.

* Όταν μελετάς το όνομα του Ιησού συχνά, λυτρώνεσαι από τους αισχρούς λογισμούς και συνηθίζεις να αγαπάς τον Ιησού και να κάνεις τις εντολές Του.

* Το πνευματικότερο μέρος της λατρείας είναι ή προσευχή, άνευ της οποίας δεν υφίσταται λατρεία.

* «’Άν δεν είσαι εύσπλαχνος δεν θα βρεις έλεος. Αν δεν ανοίξεις το σπίτι σου στους πτωχούς, θα βρεθείς έξω από την Βασιλεία των Ουρανών. Αν αρνηθείς να θρέψεις τούς πεινασμένους θα αποκλεισθείς από την αιώνια ζωή».

(Άγιος Βασίλειος ό Μέγας)

* Οι τέλειοι στην αγάπη δεν βλέπουν καμιά διαφορά ανάμεσα στους οικείους και τούς ξένους, ανάμεσα στον χριστιανό και τον αλλόθρησκο, τον ελεύθερο και τον δούλο, τον άνδρα και τη γυναίκα. Είναι ελευθερωμένοι από την τυραννία των παθών και βλέπουν όλους τούς ανθρώπους (Άγιος Μάξιμος ό Ομολογητής)

* « … ‘Ανακουφίστε τον εαυτό σας από το βάρος των αμαρτιών με την φιλανθρωπία…, γίνετε ελεήμονες για να βρείτε έλεος… Καθώς το βάπτισμα καθαρίζει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του, έτσι και ή φιλανθρωπία καθαρίζει την ψυχή του ελεήμονος από τις αμαρτίες». (Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος)

πηγη μας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ι.Μ. Πατρών: Η απόδοση της εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου

Με λαμπρότητα εορτάσθη η απόδοση της μεγάλης εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου στην Πάτρα

Close