Ο αιρεσιάρχης πάπας: Ναι εις την ημισέληνον όχι εις τον «Ελληνικόν» Σταυρόν

Ως κεραυνός εν αιθρία κατέφθασεν η είδησις ότι η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε κατά την Συνεδρίαν της 5ης Απριλίου επίσκεψιν του κ. Φραγκίσκου εις την νήσον Λέσβον, ενώ ταυτοχρόνως προσεκλήθη και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως να παραστή κατά την 14ην Απριλίου:

«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεδέχθη την πρόταση να επισκεφθεί ο Πάπας Φραγκίσκος ένα νησί του Αιγαίου, εφόσον πρόκειται για μία ολιγόωρη, εκτός πρωτοκόλλου και καθαρά ανθρωπιστικού και συμβολικού χαρακτήρα επίσκεψη. Για την επίσκεψη αυτή η Ιερά Συν­οδος αποφάσισε να προτείνει ως προορισμό το νησί της Λέσβου, ένα από τα πολλά νησιά μας που βίωσε βαθύτατα και εξακολουθεί να βιώνει την τραγωδία του προσφυγικού προβλήματος».

Πρόκειται δια δευτέραν επίσκεψιν Ποντίφηκος εντός δεκαπενταετίας, ενώ ας σημειωθή ότι μέχρι το 2001 ουδείς πάπας είχεν επισκεφθή την Ελλάδα δια λόγους που όλοι γνωρίζομεν… Και τότε επειδή ήσαν γνωσταί αι αντιδράσεις, τας οποίας θα προεκάλει εφευρέθη η «πατέντα» να προσκληθή εκ του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα γίνεται η ιδία μεθόδευσις δια λόγους ανθρωπιστικούς; Δεν είμεθα εις τας καρδίας των ανθρώπων, δια να γνωρίζωμεν… Ωστόσο, επιθυμούμεν να απευθύνωμεν τρία ερωτήματα:

Πρώτον, επί 6 έτη κατά τα οποία βασανίζεται ο ελληνικός λαός με χιλιάδας αυτοκτονιών, εκατομμύρια ανέργων και τον μισό πληθυσμόν κάτω από το όριον της πτώχειας έκανε κάποιαν ουσιαστικήν παρέμβασιν εκτός από μία – δύο δηλώσεις προς τα μέσα ενημερώσεως;

Δεύτερον, προ πολλού επιχειρούν να πτωχεύσουν και να εξαθλιώσουν την πατρίδα μας, ενώ προσφάτως η παγκόσμιος κοινότης επληροφορήθη δια της δημοσιοποιήσεως απορρήτων συζητήσεων τους εκβιασμούς και τα σκοτεινά σχέδια δια την εξόντωσιν του ελληνικού λαού. Δι᾽ αυτά διατί έμεινε σιωπηλός;

Τρίτον, τι παρέμβασιν, όσον αφορά τους πρόσφυγας, έκανε δια να ανοίξουν τα σύνορα; Άραγε εις τα 500.000.000 Ευρωπαίων δεν χωρούν 3.000.000 πονεμένων, πεινασμένων και κατατρεγμένων ανθρώπων; Ο Κύριος έκανε ότι δεν απεδέχετο το αίτημα της Χαναναίας, δια να αποκαλύψη το βάθος της πίστεως και το μεγαλείον της καρδίας της και να της δώση τελικώς εκείνο το οποίον ήθελε. Εμείς οι λεγόμενοι «χριστιανοί» της Ευρώπης και οι ηγέται, πολλοί ελεγχόμενοι από τον Πάπαν, δεν δυνάμεθα να αποδε­­χθώμεν ολίγους «Χαναναίους» και τους 50.000 να τους μοιράσωμεν εις τα 50 κράτη της Ευρώπης; Θα είδωμεν τα αποτελέσματα…

Και δια να μη λησμονούμεν: Όταν το 1919, (μετά το τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου και την ήτταν Γερμανίας και Τουρκίας και την κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως από τον Συμμαχικόν Στόλον μετά του Ελληνικού), οι Βρεττανοί συνεζήτουν την απόδοσιν της Κωνσταντινουπόλεως εις την Ελλάδα, εις την οποίαν ανήκε, τότε το Βατικανόν εδήλωσεν ότι προτιμούσε «να βλέπη την ημισέληνο πάνω στην Αγιά Σοφιά παρά τον Ελληνικό Σταυρό»!

Και ολίγο αργότερα, αφού οι Δυτικοί Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Αμερικανοί, Γερμανοί κ.τ.λ. ενίσχυσαν τους Τούρκους με κάθε τρόπον, κατά την Μικρασιατικήν καταστροφήν του 1922 ο Πάπας έστειλε πρώτος συγχαρητήριον τηλεγράφημα εις τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον σφαγέα των Ελλήνων του Πόντου, της Μ. Ασίας και των άλλων Ελληνικών περιοχών.

ΠΗΓΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ιερωσύνη: Η αθέατη όψη
Ποιοί είναι οι βαθμοί της Ιερωσύνης;

Η Ιερωσύνη διακρίνεται σε τρεις βαθμούς:

Close