Παραβιάζει το αυτεξούσιο ο Νηπιοβαπτισμός;

Σχετικά με το βάπτισμα και τον νηπιοβαπτισμό σας παραθέτουμε κάποιες θέσεις σχετικά με το αυτεξούσιο το οποίο παραμένει ελεύθερο ακόμα και μετά το βάπτισμα. Ελεύθερο προς σχέση με τον Χριστό και τα μυστήρια. Η Χάρις ενεργοποιείται με την θέληση του ανθρώπου και το βήμα που θα κάνει προς τον Χριστό, αυτοματισμοί δεν υπάρχουν στην Ορθόδοξη πίστη.

Η σπουδαιότητα στην ένεργοποίηση αύτη έχει ή θέληση του άνθρώπου. Η χάρη του Θεού δεν έπενεργεί στον άνθρωπο παρά την θέληση του. “Όπως έπισημαίνει ο όσιος Μάρκος ο Ερημίτης, ή χάρη του Βαπτίσματος έλευθερώνει τον άνθρωπο, άλλα αύτος με το θέλημά του παραμένει έκει, όπου άγαπά, έστω και αν βαπτίσθηκε, έπειδή είναι αύτεξούσιος. Γι’ αύτο χρειάζεται να πιέσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, ώστε να άποφύγει κάθε έκτροπή προς το κακό, να συμμορφωθει προς τον τύπο της ζωής που ύποδηλώνει το Βάπτισμα και να μείνει σταθερός στο άγαθό. “Έτσι ή βίωση της χριστιανικής ζωής προβάλλει ως θέμα έλευθερίας και θελήσεως.

Όσο για το νήπιο, δεν μπορεί να υποστηρίζει κανείς πως καταπιέζεται, αφού με το βάπτισμα του έχει πάντα «ανοιχτή την θύρα» του σπιτιού του, που είναι η Εκκλησία. Αν δεν επιθυμεί την επιστροφή, είναι ελεύθερο να παραμένει, στην αρνητική του στάση. Εδώ έχει θέση μια περικοπή από τα εκατό θεολογικά και πρακτικά κεφάλεια του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου. Λέγει ο άγιος «Το αυτεξούσιον και αυτοπροαίρετον ημών ουκ αφαιρείται το βάπτισμα, αλλ’ ελευθερίαν ημίν χαρίζεται του μηκετι και άκοντας ημάς τυραννεισθαι υπό του διαβόλου Εφ’ ημίν δε εστί μετά το βάπτισμα η ταίς εντολαις αυτοθελως εμμενειν του εις ον εβαπτίσθημεν δεσπότου Χριστού και τη οδώ πορευεσθαι των προσταγμάτων αυτού η εκκλινειν της ευθείας ταύτης οδού και προς τον αντίπαλον και εχθρόν ημών διάβολον διά των πονηρών πράξεων παλινδρομειν».

Οπότε πρέπει ο άνθρωπος μετά το βάπτισμα, να έχει συνεχή σχέση με την Εκκλησία, να εξομολογείται και να μεταλαμβάνει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Μόνο έτσι αναγεννημένος , θα σωθεί. Όσοι είναι βαπτισμένοι αλλά δεν διατήρησαν την αναγέννηση τους, το Άγιο Πνεύμα είναι ανενεργό μέσα τους. Μοιάζουν με το φανάρι εκείνο , που έχει αναμμένη τη φωτιά , αλλά τα τζάμια του είναι θολά, με αποτέλεσμα να μην φωτίζει.

Πηγές:
Δημήτριος Παναγόπουλος
Το Άγιο βάπτισμα (Μητρόπολη Δράμας)
Γεώργιος Μαντζαρίδης – Θεμελίωση και προοπτική της Χριστιανικής ζωής

euxh.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Όταν κοινωνούμε αναξίως τι γίνεται
Όταν κοινωνούμε αναξίως τι γίνεται

Η απιστία είναι ταυτόσημη με το ψέμα

Close