Πατρών Χρυσόστομος: «Παλαιών Πατρών Γερμανός – Το ηρωικόν καύχημα και σέμνωμα της Πάτρας και της Ελλάδος»

Μέ λαμπρότητα εορτάσθη η εορτή τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου στήν πόλη τών Πατρών, όπου διαδρατίστηκαν συγκλονιστικά γεγονότα κατά τήν διάρκεια τής Επαναστάσεως τού 1821, μέ πρωτεργάτη τόν Εθνεγέρτη Παλαιών Πατρών Γερμανό.
Τής Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τών Πατρών προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντος τού Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου. Στό κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ανεφέρθη στό θεολογικό μήνυμα τής Εορτής καί διά τήν εκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τής Αειπαρθένου Σάρκωσιν τού Υιού καί Λόγου τού Θεού καί τήν ελευθερίαν τού ανθρωπίνου Γένους από τά δεσμά τής αρχαίας αράς, μίλησε καί γιά τήν μεγάλη, τήν μεγίστη υπόθεση τής ελευθερίας τής Ελλάδος, από τόν Τουρκικό ζυγό, μέσα από αγώνες καί θυσίες , όλων τών Ελλήνων, τούς οποίους ένωσε η ίδια πίστη στό Θεό, η Ορθόδοξη δηλ. πίστη, η ίδια γλώσσα, ή ίδια πνευματική καταγωγή, ή ίδια ρίζα, ή ίδια παράδοση.

Μέ έμφαση ανεφέρθη στό ρόλο καί στίς θυσίες τής Εκκλησίας, η οποία από τήν αρχή πρωτοστάτησε στούς αγώνες γιά τήν Ελευθερία, από τούς κατά καιρούς Οικουμενικούς Πατριάρχας, μέχρι καί τόν τελευταίο Καλόγερο σέ όποιαν άκρη τής Ελληνικής Πατρίδος.

Εμνημόνευσε τών δέκα (10) Πατριαρχών, τών εκατό (100) Αρχιερέων μεταξύ τών οποίων είναι καί οι Εθνομάρτυρες Μητροπολίτες Πατρών, Νεόφυτος (+1466), Γερμανός ο Α’
(+1572) καί Παρθένιος ο Ε’ (+1570) καί τών έξι (6000) χιλιάδων καί πλέον λοιπών Κληρικών, οι οποίοι μαρτυρικώς ετελειώθησαν υπό τών Τούρκων, αγωνιζόμενοι υπέρ τής Ελευθερίας τής Ορθοδόξου Πατρίδος μας.

Μεταξύ τών άλλων ο Σεβασμιώτατος ανέφερε μαρτυρίες γιά αυτούς τούς αγώνες καί τήν προσφορά τής Εκκλησίας στόν ιερό υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος αγώνα, όπως:

α) «Πρώτος ο Κλήρος εφάνη εις τόν αγώνα μέ τόν Σταυρόν καί μέ τήν σπάθην εις τάς χείρας διά νά σώση τό πλανημένον ποίμνιον καί νά οδηγήση αυτό εις τήν ελευθερίαν του, φυσικώς, πολιτικώς, θρησκευτικώς, αυτός εφύλαξε τά γράμματα καί τήν γλώσσαν». (Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος αγωνιστής 1821, υπασπιστής τού Κολοκοτρώνη)

β) «Οι Τούρκοι στήν Αθήνα κάνουν τά πάντα γιά νά συλλάβουν παπάδες γιατί όπως διαδίδεται οι παπάδες είναι οι αργηγοί τών Επαναστάσεων». (Ντομένικο Οριγκόνο, Πρόξενος Ολλανδίας).

γ) «Τήν Επανάστασιν εκίνησαν καί ενεψύχωσαν οι Κληρικοί άνευ τών οποίων, ο Λαός δέν ήθελε κινηθή». (Εμμανουήλ Ξάνθος).

Ιδιαιτέρως εστάθη στήν εμβληματική, ηρωϊκή, αγωνιστική, ανεπανάληπτη μορφή καί προσωπικότητα τού Παλαιών Πατρών Γερμανού, ο οποίος αποτελεί τό καύχημα καί κλέος τής Πάτρας καί τής Ελλάδος συμπάσης. Αγωνίστηκε γιά τήν ενότητα τών Ελλήνων, γιά τήν εμψύχωση τών πολεμιστών, ευλόγησε τήν απαρχή τού αγώνος στήν Αγία Λαύρα, υψώνοντας τό Λάβαρο τής Επαναστάσεως καί στή συνέχεια ύψωσε τόν Σταυρό καί τή Σημαία στήν Πλατεία τού Αγίου Γεωργίου Πατρών, ορκίζοντας τούς Αγωνιστάς γιά τήν Ελευθερία τής Ελλάδος. Διεκρίθη γιά τό ισχυρό τού χαρακτήρος του, τήν ακατάβλητη δύναμη τής ψυχής του καί τό αγωνιστικό του φρόνημα γιά τόν Χριστό καί τήν Ελλάδα, γιά τίς διπλωματικές του ικανότητες οι οποίες εφάνησαν τόσο μέ τήν «Διακήρυξη» στήν Αγία Λαύρα, όσο καί μέ τό «Μανιφέστο» πρός τίς ξένες δυνάμεις από τήν πλατεία Αγίου Γεωργίου στήν Πάτρα (τά οποία καί ανέγνωσε ο Σεβασμιώτατος), αλλά καί μέ τήν διπλωματική οδό πού ακολούθησε ευρισκόμενος στήν Ιταλία καί αγωνιζόμενος υπέρ τών δικαίων καί τού ιερού αγώνος τών Ελλήνων γιά τήν ελευθερία.

Καυχώμεθα γιατί ο αοίδιμος καί λεοντόκαρδος Ιεράρχης, ήτο Ποιμενάρχης τών Πατρών καί γόνυ κλίνομε ψυχής καί σώματος, μπροστά στήν ηρωϊκή μορφή του καί στούς αγώνες του γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί τόν ανδριάντα του, πού δεσπόζει στά Ψηλά Αλώνια τών Πατρών, εις διαχρονικήν μαρτυρίαν τής προσφοράς του, στεφανώνομε μέ δάφνινο στεφάνι.

Ο Σεβασμιώτατος βλέποντας μπροστά του στόν Ιερό Ναό τής Ευαγγελιστρίας τούς μαθητάς τού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, ντυμένους μέ τίς τιμημένες εθνικές φορεσιές καί κρατώντας τήν Ελληνική Σημαία ανεφέρθη μέ συγκίνηση σ’ αυτά τά παιδιά, αλλά καί σέ όλα τά παιδιά τής Πάτρας καί τής Ελλάδος, πού παρά τίς όποιες δυσκολίες κρατάνε γερά στά χέρια τους τήν Ελληνική Σημαία καί τό «άγιο φώς» τής ελληνοχριστιανικής παράδοσης, όπως μάς τά παρέδωσαν οι Ήρωες καί Μάρτυρες προγονοί μας, Κληρικοί καί Λαϊκοί. Ευχαρίστησε καί επήνεσε τόν Διευθυντή τού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών καί Πρωτοψάλτη τού Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού, κ. Ιωάννη Κόττορο καί τούς Καθηγητάς γιά τήν μεγάλη προσφορά τους στό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Στούς μαθητάς τού Εκκλησιαστικού Λυκείου ευχήθηκε από καρδίας, όπως ήρθανε ντυμένοι μέ τίς εθνικές δοξασμένες φορεσιές στήν Εκκλησία κρατώντας τήν Ελληνική Σημαία καί τό λάβαρο τής ελευθεριάς, έτσι, άν είναι καί τού Θεού τό θέλημα, νά’ ρθούνε ντυμένοι μέ τά δοξασμένα καί αιματοποτισμένα άγια ράσα, γιά νά ιερατεύσουν μπροστά στό Άγιο Θυσιαστήριο.

Μετά τήν απόλυση τής Θείας Λειτουργίας, έψαλαν όλοι τόν Εθνικό Ύμνο καί μέ ιερό ενθουσιασμό εφώναξαν τό «Ζήτω η Ελλάς».

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ετελέσθη η Δοξολογία επί τή Εθνική Εορτή καί ακολούθησε η παρέλαση τών πολιτικών καί στρατιωτικών τμημάτων.

Τήν Κυβέρνηση εξεπροσώπησε ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής κρίσης καί Πολιτικής προστασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
H εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Νότια Κέρκυρα

Στον Ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας

Close