Προσευχή όταν ανάβουμε το καντήλι στο σπίτι μας

 

”Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσθω

μοί τό Σώμα σου τό άγιον,
εύσπλαγχνε Κύριε, καί τό τίμιον Αίμα, καί νόσων πολυτρόπων άλεξιτήριον.
Τού δείπνου σου τού μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνόν μέ παράλαβε. ού μή γάρ τοις έχθροίς σου τό μυστήριον ειπω, ού φίλημα σοί δώσω καθάπερ ό Ιούδας άλλ’ ώς ό ληστής ομολογώ σοί. Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
Ιδού γάρ βαδίζω προς θείαν Κοινωνίαν Πλαστουργέ, μή φλέξης με τή μετουσία πύρ γάρ ύπάρχεις τούς αναξίους φλέγον. άλλ’ούν κάθαρον έκ πάσης κηλίδος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
H σαρκική μίξη του λαού του Θεού και η εξιλαστήρια πράξη του Φινεές...
H σαρκική μίξη του λαού του Θεού και η εξιλαστήρια πράξη του Φινεές…

Toυ Βασίλειου Ευσταθίου, Δρ. Φυσικού, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας Το ιστορικό βιβλικό κείμενο που παραθέτουμε στην συνέχεια

Close