Τα δάκρυα της χήρας

Οπωσδήποτε δηλαδή ο Θεός θα εισακούση την δέησιν του αδικηµένου φτωχού. Και δεν θα παράβλεψη ποτέ τις προσευχές, που απευθύνουν τα ορφανά και οι χήρες, που µέσα στις συµφορές τους εκχύνουν προς Αυτόν τον πόνον τους. Τα δάκρυα της χήρας, που αυλακώνουν το πρόσωπο της, και η κατακραυγή της εναντίον εκείνων, που την κάµνουν να χύνη δάκρυα πόνου, δεν αφήνουν ασυγκίνητον και αδιάφορον τον Θεόν. «Ορφανόν και χήραν αναλήψεται» (Ψαλµ. 145, 9), λέγει και ο Ψαλµωδός. Και αυτός, όπως και ο Σειράχ, τονίζει την ιδιαίτερην στοργήν του Θεού προς τα ορφανά παιδιά και τις χήρες γυναίκες, ένεκα της οποίας και ικανοποιεί τα αιτήµατα, που του απευθύνουν.

Ευάρεστος επίσης στον Θεόν είναι και όποιος προσφέρει µε αγαθές διαθέσεις υπηρεσίες στο έργο του Θεού. Και αυτού η προσευχή γίνεται δεκτή από τον Θεόν και φθάνει µέχρι τις νεφέλες του ουρανού, το µυστικό κατοικητήριο του Θεού. Επίσης και του ταπεινού άνθρωπου η προσευχή θα ξεπεράση τις νεφέλες του ουρανού και δεν θα σταµατήση, παρά µόνον µπροστά στον θρόνον του Θεού. Και ο Θεός, αφού την δεχθή µε εύνοιαν, θα στείλη στον πονεµένον και ταπεινόν άνθρωπον παρηγορίαν και ενίσχυσιν. Έτσι αυτός δεν θα φύγη ποτέ, από τον τόπον που προσεύχεται, µε άδεια χέρια.

Τουναντίον ο Ύψιστος Θεός θα τον απολύη από την προσευχήν του, αφού τον επισκεφθή και τον κρίνει δίκαια και εκδώσει δι’ αυτόν δίκαιην απόφασιν. Και δεν θα βραδύνη ο Κύριος να δείξη την εύνοιάν του αυτήν σ’ όποιον τον παρακαλεί µε πίστιν.

Πόσον πράγµατι ωραία είναι η παρηγοριά και η χάρις, που ο Θεός στέλλει σ’ όσους µέσα στις θλίψεις τους προσεύχονται σ’ Αυτόν! Μοιάζει η προσφορά αυτή του Θεού µε τα νέφη, που φέρνουν βροχές σε καιρόν ανοµβρίας και ξηρασίας.

Διδάγματα από την Σοφία Σειράχ, Χωροεπισκόπου Σαλαμίνος, Βαρνάβα

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Λεμεσού Αθανάσιος: 20 μανιακοί ψάχνουν εξιλαστήριο θύμα

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο οι επιστολές αναφέρονται στο ίδιο θέμα περί χειραγώγησης και εξαναγκασμού νέων να ενταχθούν στις Μονές

Close