Τα Σόδομα και τα Γόμορρα δεν καταστράφηκαν για την αμαρτία αλλά για…

Μήπως ήρθε η ώρα να το ξαναζήσουμε;

 

Μήπως ήρθε η ώρα να το ξαναζήσουμε;Γιατί με αυτό μοιάζουν διάφορα γύρω μας.

Για ποιο λόγο τελικά καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα;

Για ποιο λόγο παραμένουν αιώνιο παράδειγμα;

 

 

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Μας τα λέει τόσο ξεκάθαρα ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η βιβλική αυτή καταστροφή έγινε όχι για τους αμαρτωλούς αλλά εξ αιτίας των δικαίων.

Ναι , εξ αιτίας των δικαίων για να μην υποφέρουν από αυτά που έβλεπαν.

 

 

 

« Β Πε. 2,6καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς,

Β Πε. 2,6και εάν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας τας έκαψε και τας έκαμε στάκτην και τας κατεδίκασε εις την φοβεράν αυτήν καταστροφήν, να μένουν ως παράδειγμα της θείας οργής προς εκείνους, που θα εζούσαν στο μέλλον με ασέβειαν και φαυλότητα·

 

 

Β Πε. 2,7καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐῤῥύσατο· –

Β Πε. 2,7και εάν τον δίκαιον Λωτ τον εγλύτωσε όταν εταλαιπωρείτο και υπέφερε από την φαύλην συμπεριφοράν και ζωήν εκείνων, που με τας βδελυράς ακολασίας των καταπατούσαν και παρεβίαζαν τους φυσικούς θεσμούς της συνειδήσεως,

 

 

 

 

Β Πε. 2,8βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· –

Β Πε. 2,8-διότι ο δίκαιος Λωτ βλέπων με τα μάτια του και ακούων καθημερινώς τας φαυλότητας εκείνων εν μέσω των οποίων κατοικούσε, έθετεν εις δοκιμασίαν και βάσανον κάθε ημέραν την δικαίαν ψυχήν του με τα παράνομα έργα των, χωρίς καθόλου να παρασυρθή από το ελεεινόν παράδειγμα των-.

 

 

 

 

Β Πε. 2,9οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,

Β Πε. 2,9όλα αυτά μαρτυρούν, ότι γνωρίζει ο Κυριος τους μεν ευσεβείς να τους γλυτώνη και να τους σώζη από δοκιμασίας και περιπετείας, τους δε αδίκους, οι οποίοι και κατά την παρούσαν ζωήν βασανίζονται από την αμαρτωλότητά των, να τους φυλάττη δια την μεγάλην εκείνην ημέραν της Κρίσεως.» ΠΕΤΡΟΥ Β΄με μετάφραση Ι. Κολιτσάρα

 

 

 

 

ΣΗΜΕΡΑ

«Το κακό εμφανίζεται οργανωμένο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στις μέρες μας »

« Όσο όμως οι άνθρωποι παραμένουν όμοιοι με τα άγρια θηρία, δεν πρέπει να αναμένουμε ειρήνη επάνω στη γη. Είναι μάταιες όλες οι προσπάθειες με τις οδούς της διπλωματίας και με άλλα παρόμοια μέσα για την αποτροπή της συμφοράς του πολέμου. Είναι πρωτίστως απαραίτητη η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, απαραίτητη η «ανθρωποποίηση» του θηριώδους αυτού κόσμου.» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ESSEX

 

 

 

 

« Ζούμε σε μια παγκόσμια εποχή Ψυχρού Πολέμου, λόγω της τρέλας για την επιβολή παγκόσμιας κυβέρνησης, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το «εργαστήριό» της, όπως περιγράφηκε και από τον ‘ίδιο τον Javier Solana, πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Τώρα ένας νέος πόλεμος στα Βαλκάνια πυροδοτείται και πάλι όπως ο παλιός ευρωπαϊκός εφιάλτης. Ο Πούτιν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν οι πολιτικές κυρώσεων προς την Ρωσία δεν σταματήσουν, θα στραφούν μόνο στη βία. Είναι αυτό που θέλει η πολεμική βιομηχανία …αναφέρει η δημοσιογράφος, Cristina Martín Jiménez» https://www.pentapostagma.gr/  8 Ιουνίου 2018, 12:42 μμ

 

 

 

ΕΙΠΕ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ:

<<ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΤΕ….

…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΤΙΠΟΤΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ)….

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΝΟΝ , ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΡΑ…>>ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Η ΕΛΛΑΔΑ η μικρή και η μεγάλη
Η ΕΛΛΑΔΑ του Αίματος και της Ιστορίας
Η ΕΛΛΑΔΑ του Φωτός και της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ της ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ και του ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ
Πρέπει να ανακαταληφθεί πνευματικά δια της συναίσθησης και της μετανοίας

Η πραγματική ελευθερία είναι ΕΥΤΥΧΙΑ.

Με Πίστη και Ελπίδα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας)
Ευαγγέλιον Κυριακή 21-10,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 27 – 39

Ο Ιησούς όμως τον έστειλε ειρηνικά εις την πόλιν του, λέγων· 39 “γύρισε στο σπίτι σου και να διηγήσαι όσα...

Close