Τα ψέμματα της ιταλικής προπαγάνδας το 1940

Είναι γνωστό ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται προ των εκλογών, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά το κυνήγι.

Στο έπος του 1940-41 το Ίταλικό Έπιτελείο είχε αριστεύσει στο δεύτερο -στά ψεύδη κατά τή διάρκεια του πολέμου.
Αλλά και στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο είχαν διακριθεί στό άθλημα αυτό οι Ίταλοί.

Όταν μιλούσαν γιά τις άπώλειες του έχθρού, ανέφεραν πολύ εξογκωμένους αριθμούς γιά νά τονώσουν τό ηθικό του στρατού τους. Ανέφεραν ότι από τό εχθρικό στρατόπεδο φονεύθηκαν 200 ή 3οο η 4οο με μόνιμη επωδό του ανακοινωθέντος: «εκ των ημετέρων ουδείς εφονεύθη». Τότε μιά άγγλική εφημερίδα, θέλοντας νά γελοιοποιήσει τά πολεμικά ανακοινωθέντα των Ίταλών, στην ίταλική επωδό των ανακοινωθέντων «έκ των ημετέρων ουδείς έφονεύθη» έπρόσθεσε: «Εγεννήθη μάλιστα ένας!».

 

 

 

 

Ψέματα είχαν έπαναληφθεί από τους Ίταλούς και στον πόλεμο της Ελλάδος μέ τήν Ιταλία τό 1940-1941- Ενώ οι άπώλειες των Ίταλών ήταν σημαντικές, παρόλο τόν άνισο σέ αριθμό ανδρών και όπλισμού μεταξύ Έλλάδος και Ίταλίας, τα ανακοινωθέντα του Ίταλικού Έπιτελείου περιείχαν όχι λίγες ύπερβολές.
Τότε κυκλοφόρησε και ένας κακοηθέστατος και συκοφαντικός «μύθος» περί δήθεν δωροδοκίας των Έλλήνων πολιτικών και στρατιωτικών, γιά νά κάνουν προδοσία υπέρ των ίταλικών στρατευμάτων! Και συγκεκριμένα, νά μήν πολεμήσουν εναντίον τους!… Όμως εκείνοι τελικά πολέμησαν!

Ό μύθος αυτός αναφέρεται στό «Ήμερολόγιο» του Ίταβού Υπουργού Εξωτερικών Τσιάυο και σέ άλλα «Απομνημονεύματα» Ίταλών στρατηγών της εποχής εκείνης. Όλοι αυτοί άντλούν τις… «πληροφορίες» τους από τήν ίδια πηγή’ από τόν ευρισκόμενο τότε στην Αλβανία Ίταλό άντιβασιλέα, τόν περιβόητο Τζιακομίνι. Αυτός όμως σέ δίκη πού έγινε αργότερα στή Ρώμη, μετά τήν πτώση του Μουσοβίνι, τά διέψευσε. Υποστήριξε στην κατάθεση του ότι εξαπατήθηκε από τους πληροφοριοδότες του!

 

 

 

Ωστόσο οι κακοήθειες αυτές δέν διαψεύσθηκαν επισήμως. Και δέν διαψεύσθηκαν γιά νά δικαιολογηθεί η ήττα της Ίταλίας, ότι δηλαδή ή ίταλική στρατιωτική ηγεσία είχε πέσει θύμα της κακοήθειας αυτής και συνεπώς προσήλθε στον πόλεμο… απροετοίμαστη, άφού οι Έλληνες αξιωματούχοι δέν θά προέβαλλαν αντίσταση! Ωστόσο οι Ίταλοί στρατιωτικοί δέν άργησαν νά στείλουν κατά του όβιγάρνθμου έλληνικού στρατού όλόκβηρες ίταλικές στρατιές, άριστα έξοπλισμένες, όπως κατά την περίφημη εαρινή τους έπίθεση τόν Μάρτιο του 1941, οπότε και πάλι ηττήθηκαν!…
Αυτά γιά τήν Ιστορία. Και γιά τά ψεύδη κατά τή διάρκεια του πολέμου.
Ή σύνταξη

περιοδικό “η Δράση μας”
Τεύχος 532, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
28 Οκτωβρίου 1940, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής
28 Οκτωβρίου 1940, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής

Οι εφημερίδες της 28 Οκτωβρίου 1940 καλύπτουν με πηχυαίους τίτλους τις πολεμικές εξελίξεις, τα διαγγέλματα και τα πολεμικά ανακοινωθέντα.

Close