Τι σημαίνει: «Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον»

Το αίτημα αυτό δεν είναι μόνο για μας:

δεν ζητούμε τον άρτο τον επιούσιο μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλους.

Ζητούμε τόσο τα βασικά και αναγκαία καθημερινά υλικά όσο και κυρίως τα πνευματικά αγαθά.
Κατά τον άγιο Χρυσόστομο, δεν ζητούμε την πολυτέλεια και την τρυφή, αλλά τον άρτον τον επιούσιον δηλαδή τα βασικά και απαραίτητα.

Ο Αγ.Νεκτάριος αναφέρει:«Προϊούσης της προσευχής αιτούμεθα και λέγομεν: «τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον».

Τούτο δύναται και πνευματικώς και απλώς να νοηθή, επειδή και εκατέρα η ερμηνεία θεία ευδοκία λυσιτελεί εις σωτηρίαν. Διότι άρτος ζωής ο Χριστός εστί, και ο άρτος ούτος ουκ εστί πάντων, αλλά ημέτερος εστί.

Κατά τους αγίους Πατέρες λοιπόν με το αίτημα αυτό ζητούμε, κυρίως τον πνευματικό Άρτο, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός προσφέρεται σε μας (Σε κάθε Θεία Λειτουργία) με το λόγο Του και με το Σώμα και με το Αίμα Του.

Home

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Η προσευχή του άθεου

- Ένας άθεος στρατιώτης συναντά το Θεό στο κατώφλι του θανάτου.

Close