Τι συμβολίζει ο Σταυρός που κάνουμε

Ο πανάγαθος Θεός τον Σταυρόν μας εχάρισεν. Με τον Σταυρόν να ευλογούμεν και τα Άχραντα Μυστήρια, με τον Σταυρόν να ανοίγωμεν και τον Παράδεισον, με τον Σταυρόν να κατακαίωμεν και τους δαίμονας,

Πρώτα όμως καί εμείς να έχωμεν το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίες και αμόλυντο. Και τότε, ωσάν κάνωμεν τον σταυρόν, κατα καίεται ο διάβολος και φεύγει. Ειδέ και είμασθε μεμολυσμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο σταυρός οπού κάνομεν.

Όθεν αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν ή περιπατείτε ή δουλεύετε να μη σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο σταυρός από το χέρι σας. Και αν ημπορήτε το ημερόνυκτο να κάμετε και πενήντα και εκατό κομποσχοίνια, καλόν και άγιον είναι έργον. Και να προσεύχεσθε πάντο τε την αυγήν και το βράδυ και μάλιστα το μεσονύκτιον όλον οπού είναι ησυχία.

Ακούσατε, Χριστιανοί μου, πως πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τι σημαίνει.

Μας λέγει το άγιον Ευαγγέλιον πως η αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανόν περισσό τερον από τους Αγγέλους. Τι πρέπει να κάμης και εσύ; Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μην ημπορώντας να ανεβής εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βα νεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν και λέγεις με το στόμα:

Καθώς εσείς οι Άγγελοι δοξάζετε την αγίαν Τριάδα εις τον ουρανόν έτσι και εγώ ως δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την αγίαν Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά είναι και μαζί, έτσι είναι και η αγία Τριάς, ο Θεός, τρία πρόσωπα και Ένας μόνος Θεός.

Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλίαν σου και λέγεις: Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου διά τας αμαρτίας μας.

Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις: Σε παρακαλώ, να με συγχωρήσης και να με βάλης εις τα δεξιά Σου με τους δικαίους.

Βάνοντάς το πάλιν εις τον αριστερόν ώμον λέγεις: Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλης εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς.

Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην: Σε δοξάζω, Θεέ μου, Σε προσκυνώ και Σε λατρεύω, ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ.

Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνεις την Ανάστασιν και λέγεις: Σε δοξάζω, Κύριέ μου, Σε προσκυνώ και Σε λατρεύω, πως αναστήθηκες, από τους νε κρούς διά να μας χαρίσης την ζωήν την αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο πανάγιος Σταυρός.

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ρωσία: Η Τουρκία, συνιστά απειλή για την ειρήνη
Δείτε το χάρτη της μεγάλης Τουρκίας, που κυκλοφορεί στη γείτονα χώρα

Η εφημερίδα Dirilis Postasi κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 2016 με ένα χάρτη της μεγαλύτερης Τουρκίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τη Θράκη,...

Close