Το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος,… κάνει θαύματα που ξεπερνούν τη σφαίρα της φύσεως

Το Θεϊκό ή Άγιο Πνεύμα, είναι η έννοια της Θεότητας, η οποία, χωρίς να υπόκειται σε χωροχρονικούς περιορισμούς

Ο Θεός Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας:
Από την αρχέτυπη υπόσταση του Θεού Πατρός
εκπηγάζει και εκπορεύεται μια ακόμα άρρηκτα συνυπάρχουσα
έννοια και υπόσταση της Θεότητας, Αυτή του Θεϊκού
Πνεύματος. Πνεύμα σημαίνει πνοή και φύσημα. Το Θεϊκό ή Άγιο
Πνεύμα, είναι η έννοια της Θεότητας, η οποία, χωρίς να
υπόκειται σε χωροχρονικούς περιορισμούς, ως Θεϊκή Πνοή,
διατρέχει το σύμπαν, το συντονίζει και το συντηρεί, το
κατευθύνει. «Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν
πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν» (Ιωαν. 4:24), «…και
Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος» (Γένεση 1:2), «Τῷ
Λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ Πνεύματι
τοῦ στόματος Αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν» (Ψαλμός 33:6).

Επιπλέον, το Θεϊκό και Άγιο Πνεύμα είναι η έννοια του Θεού,

η οποία εκφράζει την βαθειά ανάγκη και τον πόθο των ανθρώπων
να έχουν τον Θεό τους κοντά τους ως προστάτη, καθοδηγητή,
εξαγνιστή, συμπαραστάτη, σύμβουλο και παρηγορητή.
Για τους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα είναι σύμβουλος
συνείδησης, συμπαραστάτης και παρηγορητής στις δυσκολίες
και δοκιμασίες του γήινου βίου, λέξεις που στην αρχαία
ελληνική αποδίδονται με την λέξη Παράκλητος. «Ο δε
Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ό πέμψει ο Πατήρ εν τω
ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς
πάντα ά είπον υμίν» (Ιωαν. 14:26). Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι
πρόσωπο της Θεϊκής Τριάδας φαίνεται και από το γεγονός ότι
το Πνεύμα το οποίο δίνει διάφορα χαρίσματα λέγεται ότι είναι ο
ίδιος Κύριος και ο ίδιος Θεός. (Α΄ Κορ. 12:4,5,6).

Η ασυγχώρητη αμαρτία, μ’ ένα ιδιαίτερο τρόπο, διαπράττεται ενάντια στη
Θεότητα, στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 12:32). Η
μεγάλη δύναμη του Θεού φανερώνεται από το Άγιο Πνεύμα
γιατί το Άγιο Πνεύμα αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Η
δύναμη του Αγίου Πνεύματος φανερώθηκε ακόμη και στην
σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Λουκ. 1:35).

Το Άγιο Πνεύμα κάνει θαύματα που ξεπερνούν τη σφαίρα της φύσεως
όπως είναι η ανάσταση των νεκρών (Ρωμ. 8:11). Στο Άγιο
Πνεύμα ανήκει η θεία λατρεία. Οι ψυχές και τα σώματα είναι
ναοί του Αγίου Πνεύματος, (Α΄ Κορ. 6:19) και σ’ αυτούς πρέπει
να λατρεύεται το Άγιο Πνεύμα. Γι αυτό πρέπει να πιστεύουμε
στη Θεότητά Του. Αυτοί που σκόπιμα προσπαθούν να
εξαφανίσουν το Άγιο Πνεύμα ως Υπόσταση Θεού, τα ονόματά
τους θα εξαφανιστούν από το βιβλίο της ζωής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Αγία Γραφή από τον Ιησού Χριστό

Ο Ιησούς κάνει αναφορά του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Γραφή.

Close