Το Άγιο Όρος είχε από νωρίς αντιδράσει κατά του εγκλήματος για το μάθημα των Θρησκευτικών

Του Γιώργου Θεοχάρη

Το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ φέρνει ξανά στην επιφάνεια επιστολή διαμαρτυρίας, που είχε αποστείλει η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Νικόλαο Φίλη, στις 4 Απριλίου 2016, εναντίον της μετατροπής του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογικό, την οποία είχε κοινοποιήσει τότε και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το Άγιο Όρος είχε προβλέψει έγκαιρα την μεγάλη ζημιά που θα έκανε στα ελληνόπουλα και στην ελληνική παιδεία η μεταβολή του χαρακτήρα του μαθήματος από ομολογιακό σε θρησκειολογικό και εξέφρασε άμεσα, μόλις την πληροφορήθηκε, την έντονη διαμαρτυρία του προς τον Υπουργό, γράφοντας τότε χαρακτηριστικά προς αυτόν:

«Μετά βαθυτάτης θλίψεως επληροφορήθημεν προσφάτους δηλώσεις Υμών περί «αναμορφώσεως» του περιεχομένου του μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν, ως απαραιτήτου προϋποθέσεως δια την υποχρεωτικήν διδασκαλίαν του μαθήματος.
Εις εποχήν κρίσεως οικονομικής και πρωτίστως πνευματικής δια την πατρίδα μας, η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών εις τα πλαίσια της Ορθοδόξου ημών Παραδόσεως αποτελεί φωτεινήν ελπίδα δια την μετάδοσιν ουσιαστικών γνώσεων και βιωμάτων εις τους έλληνας µαθητάς, αντλουμένας εκ της Ορθοδόξου Πίστεώς μας εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Η μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν, με το πρόσχημα της αποφυγής του «δογματικού» η του «κατηχητικού» χαρακτήρος του, θα αποτελέση σοβαρόν πλήγμα εις τον ευαίσθητον χώρον της Παιδείας και μας ευρίσκει απολύτως αντιθέτους. Μία τοιαύτη ενέργεια δύναται να ερμηνευθή μόνον ως συμβολή εις την προσπάθειαν απομακρύνσεως του λαού μας από τας ρίζας του εντός της συγχρόνου πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την οποίαν βεβαίως απευχόμεθα.

Παρακαλούμε θερμώς όπως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επανεξετάση τας απόψεις της αναφορικώς με τον τρόπον της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών και αφουγκρασθεί προς τούτο τας προτάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αι οποίαι δίδουν μίαν εμπεριστατωμένην απάντησιν εις το ανωτέρω θέμα. Ιδιαιτέρως παρακαλούμε όπως προσεχθεί και η υποχρεωτική διδασκαλία του μαθήματος, ως αναγκαίου δια την ολοκληρωμένην αγωγήν των μαθητών, κατά τας επιταγάς του Συντάγματος της Ελλάδος.
Έχοντες την βεβαιότητα ότι η παράκλησις ημών θα τύχη της δεούσης προσοχής και αποδοχής εκ μέρους της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως, ευχόμεθα την σκέπην, ευλογίαν και τον άνωθεν φωτισμόν της Εφόρου του Ιερού ημών Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου, και διατελούμεν μετ’ εξαιρέτου τιμής».
Η Ιερά Κοινότητα, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες των πιστών προσκυνητών, που κατά δεκάδες χιλιάδες συρρέουν κάθε χρόνο στο Άγιον Όρος, «προερχόμενοι εκ πάσης κοινωνικής τάξεως, ιδεολογίας και µορφωτικής καταστάσεως», αποφάσισε και έστειλε αυτήν την επιστολή, καλώντας τον Υπουργό Παιδείας να αφουγκραστεί τις προτάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας.
Δείτε την επιστολή.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ιερώνυμος: «Εκτός κοιμητηρίων θα λειτουργήσουν τα αποτεφρωτήρια»
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος :«Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία δεν πωλούνται»

«Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία δεν πωλούνται» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών...

Close