Το 5 για ατομική προσευχή – Τι αναφέρει η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου

Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, αναφορικά με τα νέα μέτρα που ισχύουν μέχρι και τις 16 Μαρτίου:
Αναλυτικά η Έγκυκλιος αναφέρει:

Διά τού παρόντος καί κατόπιν τού υπ αριθ. 25489/Θ1/4.3.2021 εγγράφου τού Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, γνωρίζομεν υμίν ότι εδημοσιεύθη (Φ.Ε.Κ. Β 843/3.3.2021) η υπ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α., έχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», η οποία καί διαβιβάζεται υμίν συνημμένως πρός υμετέραν ενημέρωσιν καί διά τά καθ υμάς.

Συμφώνως πρός τά διαλαμβανόμενα εν τή ως άνω Κ.Υ.Α., η παρουσία πιστών εντός τών Ιερών Ναών επιτρέπεται ή δέν επιτρέπεται, αναλόγως τού επιπέδου επιδημιολογικής επιβαρύνσεως εις τό οποίον ευρίσκεται ο Δήμος ή η Περιφερειακή Ενότης εκάστου Ιερού Ναού, ως εξής:

α) Επίπεδον ηυξημένου κινδύνου: Είς (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας καί μέ ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τούς εννέα (9).

β) Επίπεδον πολύ ηυξημένου κινδύνου: Τέλεσις τών Ιερών Ακολουθιών «κεκλεισμένων τών θυρών», άνευ τής παρουσίας πιστών. Όσον αφορά «στις κηδείες και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 10061 τού ως άνω Φ.Ε.Κ.) επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) πιστού ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας καί μέ ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τούς εννέα (9). Επί πλέον, επιτρέπεται «στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 10061 τού ως άνω Φ.Ε.Κ.) η προσέλευσις τών πιστών διά προσκύνημα καί κατ ιδίαν προσευχήν, μετά τό πέρας τών Ιερών Ακολουθιών, τηρουμένων τών ως άνω αναλογιών καί μέ ταυτόχρονον παρουσίαν εντός τού Ιερού Ναού έως εννέα (9) πιστών, συμπληρωθείσης υπό τού ενδιαφερομένου τής σχετικής βεβαιώσεως κινήσεως (Βεβαίωσις τύπου Β/ forma.gov.gr) καί σημειωθείσης τής υπ αριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως ή αποσταλείσης τής ως άνω υπ αριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως διά τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) εις τόν ειδικόν αριθμόν 13033.

Κατά τόν υπολογισμόν τών ως άνω προσώπων, συμφώνως πρός όσα ορίζονται εις τήν Κ.Υ.Α. (άρθρον 1, παρ. 2), εξαιρούνται οι Λειτουργοί καί τό προσωπικόν τού Ιερού Ναού (ιεροψάλται, νεωκόροι, επίτροποι κ.λπ.).

Εν κατακλείδι, τονίζομεν τήν ανάγκην διά τήν μελέτην τής ως άνω Κ.Υ.Α., εις τήν οποίαν περιλαμβάνονται μέτρα, τά οποία αφορούν εις τήν λειτουργίαν τών Ιδρυμάτων, τάς μετακινήσεις εργαζομένων, τήν πιστοποίησιν παραβάσεων κ.ά.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει τής Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Ωρεών Φιλόθεος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Σοκολατάκια αμυγδάλου “Double chocolate” με 3 υλικά!

Σοκολατάκια αμυγδάλου

Close