Όλες οι ψυχές θα λάβουν τους μισθούς τους  

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Ω, πόσον ευεργετικώς επεμβαίνει ο Θεός και Πατήρ δια του πόνου εις το παιδί Του, τον άνθρωπον!

Εάν ήξευρεν ο άνθρωπος την ψυχικήν ωφέλειαν που δίδουν οι πόνοι, θα ηύχετο εις όλην του την ζωήν να υποφέρη ποικίλους πόνους, ίνα κατατίθεται εις την τράπεζαν του Θεού, εις την άνω πόλιν, χρήμα πνευματικόν, χρήμα πόνων, ίνα χρήμα μακαριότητος λάβη, εν καιρώ που θα λαμβάνουν όλαι αι ψυχαί τους μισθούς, των κόπων και πόνων και θλίψεων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ζητήστε να επιστρέψει η ξενιτεμένη Μεσοπαντίτισσα της Κρήτης

του Σταύρου Μουντουφάρη Μια σημαντική είδηση θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για την Κρήτη να ξαναθυμηθεί τα κειμήλια που ο...

Close