Όμοιος με έναν αβάπτιστο ο ανεξομολόγητος άνθρωπος

Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατον να σωθή. Καί ανίσως ένας όπου απέθανεν εάν μεν και επρόφθασε να εξομολογηθή και ας μη κοινώνησεν είναι ελπίδα εις αυτόν.

Εάν δε και δεν εξομολογηθή, ας κοινωνήσει όσες φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται, μάλιστα βλάπτεται, επειδή και κοινωνεί ανάξια και αλλοίμονον εις αυτόν.

Πρώτον πρέπει να γίνεται η εξομολόγησις, έπειτα η Αγία Κοινωνία.

Πρώτον να πλύνωμε και να καθαρίσωμεν το αγγείον και ύστερα να βάλωμεν το πολύτιμον πράγμα μέσα.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν
Η μόνη τράπεζα που δεν χρεοκοπεί

Ο,τι υποσχέθηκε ο Χριστός, θα μας το δώση. Δεν είναι σαν κάτι τράπεζες που χρεωκοπούν.

Close