Ασφαλιστικό

550 εκατ. η διαφορά κυβέρνησης και πιστωτών στο Ασφαλιστικό