Υπουργείο Παιδείας: Kαθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Ο νέος Ν. 4777/2021 με θέμα “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” περιλαμβάνει ρύθμιση και για τις απαλλαγές από μαθήματα, μεταξύ των…