Πότε εισακούεται η παράκλησή μας προς την Παναγία

Πότε εισακούεται η παράκλησή μας; Εισακούεται η παράκλησή μας προς την Παναγία: Όταν η πίστη μας είναι αληθινή και δεν παρασύρεται από αμφιβολίες και δυσπιστίες στη θεία βοήθεια. Όταν δεν επηρεάζεται από τις δυσκολίες της ζωής μας, αλλά με…