περιήγηση Κατηγορία

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

“Στο χώρο της πίστεως ο Θεός αποκαλύπτεται και ο άνθρωπος αποδέχεται”

Η πρώτη και η μεγαλυτέρα χαρμόσυνος αγγελία,το πιό μεγάλο ευαγγέλιο, που ήταν δυνατόν να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και ο ουρανός στη γη είναι, ότι «ο Λόγος σάρξ εγένετο», παρατηρεί ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της…